Διαχείριση των συνόρων: Η ΕΕ υπογράφει συμφωνία με την Αλβανία για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Αρχική » Ελλάδα » Διαχείριση των συνόρων: Η ΕΕ υπογράφει συμφωνία με την Αλβανία για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Στις 5 Οκτωβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε συμφωνία με την Αλβανία για τη συνεργασία μεταξύ της Αλβανίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων.

Η συμφωνία υπεγράφη, εξ ονόματος της ΕΕ, από τον Χέρμπερτ Κικλ, Υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας και πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας και, εξ ονόματος της Αλβανίας, από τον υπουργό Εσωτερικών Fatmir Xhafaj.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, δήλωσε τα εξής: «Οι προκλήσεις όσον αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια δεν σταματούν στα εξωτερικά μας σύνορα. Και δεν πρέπει ούτε κι εμείς. Μια Ευρώπη που προστατεύει είναι μια Ευρώπη που εργάζεται από κοινού με χώρες εταίρους στη γειτονιά της και πέραν αυτής. Η σημερινή συμφωνία με την Αλβανία, η πρώτη του είδους της με τρίτη χώρα, είναι θεμέλιος λίθος στην εξωτερική συνεργασία της ΕΕ για θέματα διαχείρισης των συνόρων. Ελπίζω ότι θα ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη συνεργασία με όλη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.»

Ο Χέρμπερτ Κικλ, Υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, δήλωσε τα εξής: «Η θέσπιση νέων μέτρων για τη βελτίωση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της παράνομης διέλευσης των συνόρων. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν πολλά ακόμη. Η συνεργασία με τους γείτονές μας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Με τη συμφωνία αυτή θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τη στήριξή μας προς την Αλβανία στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων.»

Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής να συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και της Αλβανίας όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα μπορεί να αναλαμβάνει δράση στα εξωτερικά σύνορα ενός ή περισσοτέρων όμορων κρατών μελών και της Αλβανίας. Η δράση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει παρέμβαση σε αλβανικό έδαφος, με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης της Αλβανίας.

Οι δραστηριότητες που προβλέπονται στη συμφωνία στοχεύουν στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, ειδικότερα της αιφνίδιας μεταβολής των μεταναστευτικών ροών, και του διασυνοριακού εγκλήματος, και μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή αυξημένης επιχειρησιακής και τεχνικής βοήθειας στα σύνορα. Για κάθε επιχείρηση, πρέπει να συμφωνείται ένα σχέδιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και της Αλβανίας.

Επόμενα βήματα

Το σχέδιο απόφασης σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας έχει σταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο θα κληθεί να δώσει την έγκρισή του προκειμένου να συναφθεί η συμφωνία.

Ιστορικό

Η σημερινή συμφωνία περί καθεστώτος με την Αλβανία είναι η πρώτη που συνάπτεται με τρίτη χώρα. Οι διαπραγματεύσεις με την Αλβανία ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2017 και το σχέδιο της συμφωνίας περί καθεστώτος μονογραφήθηκε τον Φεβρουάριο από τον επίτροπο Αβραμόπουλο και από τον υπουργό Εσωτερικών της Αλβανίας F. Xhafaj. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή της συμφωνίας στις 13 Ιουλίου 2018.

Σχέδια συμφωνιών περί καθεστώτος έχουν ήδη μονογραφηθεί με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (στις 18 Ιουλίου) και με τη Σερβία (στις 20 Σεπτεμβρίου). Οι διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο και με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μπορεί να διεξάγει αποστολές και κοινές επιχειρήσεις στο έδαφος γειτονικών τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συναφθεί προηγουμένως συμφωνία περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικείας χώρας. Τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή πρότεινε την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, παρέχοντάς της το κατάλληλο επίπεδο φιλοδοξίας και επιτρέποντας τη διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων και αποστολών σε χώρες πέραν αυτών που γειτονεύουν άμεσα με την ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Συμφωνία περί καθεστώτος μεταξύ της ΕΕ και της Αλβανίας για δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην Αλβανία

Δελτίο Τύπου: Διαχείριση των συνόρων: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ενισχύει την επιχειρησιακή συνεργασία με την Αλβανία

Δελτίο Τύπου: Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: επιτεύχθηκε συμφωνία για επιχειρησιακή συνεργασία με τη Σερβία

Δελτίο Τύπου: Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: συμφωνία επιχειρησιακής συνεργασίας με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

 

To δελτίο τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ (Press Release in English)

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια