2.324.798 για την Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης υπέγραψε σήμερα ο Θόδωρος Καρυπίδης

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » 2.324.798 για την Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης υπέγραψε σήμερα ο Θόδωρος Καρυπίδης

ΣΗΜΕΡΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ
ΔΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2.324.798 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Μακεδονία»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης
(ΕΚΤ)»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Α. ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία»

Β. ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε
νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή
τους στην αγορά εργασίας»

Η πράξη αφορά την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία.
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία
Η πράξη αφορά την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών ( Παιδικοί/ Βρεφικοί /Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας.
ΣΥΝΟΛΟ 386.450,00

Η Δράση συμβάλλει στο στόχο του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία.
Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και τη διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών σε θέσεις εργασίας.
Η Δράση αφορά τη διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και
φύλαξης παιδιών με αναπηρία για το έτος 2018-2019.
Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και
φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας
Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών (και
ανδρών που έχουν την επιμέλεια) από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους
όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τους ωφελούμενους με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών για το έτος 2018-2019.
Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τους ωφελούμενους μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) των τέκνων τους
ΣΥΝΟΛΟ 1.938.348,00

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια