101.500 ευρώ για το βοηθητικό γήπεδο Καστοριάς

Αρχική » Αθλητικά » 101.500 ευρώ για το βοηθητικό γήπεδο Καστοριάς

Ο Δήµος Καστοριάς προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
”Ολοκλήρωση εργασιών Δημ. Γηπέδου Δ.Ε. Καστοριάς – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου” με προϋπολογισμό 101.500,00€ Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στην ολοκλήρωση του δημοτικού Γηπέδου της ΔΕ Καστοριάς (βοηθητικό γήπεδο).
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 101.500,00€ και η πίστωση είναι γραμμένη στον ΚΑ. 30.7326.69 με χρηματοδότηση (ΠΡ. ΣΑΤΑ) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος
www.promitheus.gov.gr, και ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ., ενώ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου, ορίζεται η Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ

gipedo

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια