1.460.900 € για το αποχετευτικό Κορησού

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » 1.460.900 € για το αποχετευτικό Κορησού

Ο Δήμος Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, του έργου: << Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού>>, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.460.900,00€ (χωρίς ΦΠΑ), στην κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Α/Α Συστήματος: 75219.

 Τεχνική Εκθεση – Υδραυλικοί Υπολογισμοί

 Προϋπολογισμός μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

 Συνοπτική Προμέτρηση

ΣΑΥ – ΦΑΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΓΕΝΙΚΗ Διακήρυξη Αποχέτευσης Κορησού _

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια