Αύριο η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς με απονομή τιμητικής πλακέτας στον Άγγελο Μητρετώδη

Δείτε τα 36 θέματα

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Αύριο η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς με απονομή τιμητικής πλακέτας στον Άγγελο Μητρετώδη

Ονοματοθεσία του άλσους στην περιοχή Σταυρός – Κατασκευή παρατηρητηρίου παρακολούθησης και φωτογράφισης της άγριας ζωής 

16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς την Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 και ώρα 19:00

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΧΕΤΙΚΟ
1.          Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.          Απονομή τιμητικής πλακέτας, στον Αξιωματικό του Ελληνικού Στρατού, Άγγελο Μητρετώδη του Νικολάου.Εισήγηση Δημάρχου
3.          Επικύρωση Πρακτικών 12ης – 13ης – 14ης και 15ης Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
4.          Ονοματοθεσία του άλσους στην περιοχή “Σταυρός” της Δ.Κ. Καστοριάς ως “Άλσος Αποστόλου Δούκα Σαχίνη”.Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
5.          Διόρθωση της 259/17 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για τη σύσταση Τοπικής Κοινότητας Ποριάς» ως προς τη γραφή του τοπωνυμίου σε ΠΟΡΕΙΑ αντί ΠΟΡΙΑ.Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.–σχετικό το υπ’ αριθ. πρωτ. 39779/30-07-2018 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.–
6.          Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Καστοριάς έτους 2018.Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
7.          Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 Δήμου Καστοριάς.Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
8.          Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικον. έτους 2018 Δήμου Καστοριάς.Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
9.          Έγκριση αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικον. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς.Απόφαση Δ.Σ.Νομικού Προσώπου
10.      Έγκριση παραχώρησης στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» τμήματος του δημοτικού αγροκτήματος Τ.Κ. Πολυκάρπης για την κατασκευή παρατηρητηρίου παρακολούθησης και φωτογράφισης της άγριας ζωής.Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Ε. Στεργιόπουλου
11.      Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικών αγροτεμαχίων στους ΤΟΕΒ: Κορησού – Λιθιάς, Βασιλειάδας – Σταυροποτάμου και Μελισσοτόπου – Βέργας, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Ε. Στεργιόπουλου
12.      Έγκριση δαπανών Εθνικών Εορτών – Διάθεση πίστωσης.Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Ε. Στεργιόπουλου
13.      Έγκριση διοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης στο «Θέατρο του Βουνού» της Δ.Κ. Καστοριάς – Διάθεση πίστωσης.Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Λ. Παπαδημητρίου

14.      Ανάκληση της αριθ. 65/17 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ με θέμα: “Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στο Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο «Αρμονία» της χρήσης των –δωρηθέντων στο Δήμο Καστοριάς– κειμηλίων της Οικογένειας Ιωάννη Καραμπίνα, με σκοπό την έκθεσή τους στο Μουσείο Ενδυματολογίας” και έγκριση παραχώρησης των εν λόγω κειμηλίων στον “Προοδευτικό Σύλλογο Κυριών Καστοριάς” με σκοπό την έκθεσή τους στο Δεληνάνειο Μουσείο.Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Λ. Παπαδημητρίου
15.      Έγκριση δαπάνης εποχιακής προβολής – διαφήμισης του τουριστικού προϊόντος Δήμου Καστοριάς – Διάθεση πίστωσης.Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Λ. Ζήση
16.      Έγκριση συνδιοργάνωσης τουρνουά μπάσκετ παίδων με τον Αθλητικό Σύλλογο Καστοριάς – Διάθεση πίστωσης.Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Λ. Ζήση
17.      Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την παραχώρηση και διατήρηση τάφων «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ» στα Κοιμητήρια του Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Μ. Αντωνίου
18.      Ορισμός μελών Δ.Σ. (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση της «Επιτροπής Εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων και ελέγχων» της Π.Ε. ΚαστοριάςΕισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Π. Δάγγα
19.      Έγκριση παράτασης υλοτομίας των συστάδων 5α και 6α του Δημοτικού Δασοκτήματος Κλεισούρας.Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Π. Δάγγα
20.      Αίτηση παραίτησης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς.Σχετικές αιτήσεις
21.      Αίτηση παραίτησης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς.Σχετική αίτηση
22.      Αίτηση παραίτησης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε Δήμου Καστοριάς.Σχετική αίτηση
23.      Αίτηση παραίτησης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καστοριάς.Σχετική αίτηση
24.      Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών – πωλητών λαϊκών αγορών.Εισήγηση Δ/νσηςΤοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης
25.      Διαγραφές ή μη οφειλών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.Εισήγηση Δ/νσηςΟικ/κών Υπ/σιών
26.      Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση Δ/νσηςΟικ/κών Υπ/σιών
27.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ. Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ».Εισήγηση Δ/νσηςΤεχνικών Υπ/σιών
28.      Διάλυση σύμβασης της εργασίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ».Εισήγηση Δ/νσηςΤεχνικών Υπ/σιών
29.      Τροποποίηση της αριθ. 277/17 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Κατηγοριοποίηση των Δημοτικών και Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καστοριάς», ως προς την αλλαγή κατηγορίας του κλειστού γυμναστηρίου Ναυτικού Ομίλου Μαυροχωρίου.Εισήγηση Δ/νσηςΤεχνικών Υπ/σιών
30.      Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων.Εισήγηση Δ/νσηςΤεχνικών Υπ/σιών
31.      Έγκριση 1ης Παράτασης Εργασιών του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ”.Εισήγηση Δ/νσηςΤεχνικών Υπ/σιών
32.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”.Εισήγηση Δ/νσηςΤεχνικών Υπ/σιών
33.      Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ”.Εισήγηση Δ/νσηςΤεχνικών Υπ/σιών
34.      Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”.Εισήγηση Δ/νσηςΤεχνικών Υπ/σιών

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια