Συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Εξωστρέφειας

Αρχική » Ελλάδα » Συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Εξωστρέφειας

Υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη συνεδρίασε σήμερα, 11 Ιουλίου 2018, η Διυπουργική Επιτροπή Εξωστρέφειας.

Η Επιτροπή Εξωστρέφειας, συστήθηκε με τις Υ132 και Υ221 /2016 Αποφάσεις του Πρωθυπουργού με σκοπό την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και τον συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:

 • ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωστρέφειας, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Γιάννης Δραγασάκης,
 • οι Αντιπρόεδροι της  Επιτροπής Εξωστρέφειας κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος, κ. Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης,
 • ο Γραμματέας της Επιτροπής Εξωστρέφειας κ. Ηλίας Ξανθάκος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

και τα μέλη της επιτροπής :

 • κ. Ιωάννης Μπράχος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
 • κ. Γεώργιος Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού,
 • κ. Νίκος Αντώνογλου, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 • κ. Χαράλαμπος Κασίμης,  Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 • κ. Χρήστος Λαμπρίδης, Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
 • κ. Λευτέρης Μακρυκώστας, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
 • κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στη συνεδρίαση παρίσταντο ο κ. Ηλίας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικού Εμπορίου & Επενδύσεων Enterprise Greece, καθώς και στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Τα μέλη της Επιτροπής Εξωστρέφειας έλαβαν γνώση της πορείας υλοποίησης και της προόδου των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών και των θετικών επιδόσεων που παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές και η προσέλκυση επενδύσεων.

Στη συνεδρίαση έγινε ανταλλαγή απόψεων που εστιάστηκε στις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική και που ορίζει την αύξηση των εξαγωγών εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο 50% του ΑΕΠ ως το 2025.

Προς την κατεύθυνση αυτή, αποφασίστηκαν ενέργειες που θα συνδράμουν στην κατάρτιση ενός  κατ’ ελάχιστο πενταετούς προγράμματος Εξαγωγικής Στρατηγικής και στη βελτίωση του συντονισμού των Υπουργείων και των Φορέων, αξιοποιώντας τα μέσα και εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου ανάπτυξης των Εξαγωγών.

Το επόμενο διάστημα αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί για τη διαμόρφωση συγκριμένων προτάσεων τα οποία θα τεθούν στην κρίση της Επιτροπής Εξωστρέφειας για απόφαση, στην επόμενη συνεδρίασή της η οποία ορίστηκε το Φθινόπωρο 2018.

Από το Γραφείο Τύπου

Τα σημεία παρέμβασης του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Σημεία Παρέμβασης του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας και ανάπτυξης στην συνεδρίαση της επιτροπής εξωστρέφειας

Όπως σας είναι γνωστό η  Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική θέτει ως στόχο την αύξηση των εξαγωγών εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο 50% του ΑΕΠ ως το 2025.

Ο στόχος αυτός είναι φιλόδοξος, αλλά όχι ανέφικτος.

Η επίτευξή του όμως θα απαιτήσει εντατική συστηματική προσπάθεια, σχεδιασμό και έλεγχο της υλοποίησής του, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και λήψη των αναγκαίων διαρθρωτικών μέτρων.

Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής συνεδρίασης είναι:

Πρώτον, να κάνουμε μια ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης του σχεδίου ανάπτυξης των εξαγωγών που έχουμε διαμορφώσει και υλοποιούμε από το 2016.

Δεύτερον, να θέσουμε τις βάσεις για να προετοιμάσουμε το σχέδιο για την επόμενη εξαετία.

Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να κάνω μια σύντομη αναφορά στο τι παραλάβαμε, τι κάναμε, τι αποτελέσματα είχαμε, τι σχεδιάζουμε από εδώ και πέρα και πως θα το υλοποιήσουμε.

Τι παραλάβαμε:

 • Την απουσία συνολικού σχεδιασμού για τις εξαγωγές, καθώς και των θεσμικών οργάνων για την κατάρτιση και την υλοποίηση εξαγωγικής πολιτικής.
 • Χαμηλές επιδόσεις στις εξαγωγές. Ενδεικτικά οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών το έτος 2014 έφθασαν το 15% του συρρικνωμένου μας ΑΕΠ, όταν στην Ευρωζώνη ήταν 35%(Ισπανία 23%, Ιταλία 24%, Γερμανία 39%)
 • Κατάσταση δυσλειτουργίας και χαμηλό επίπεδο συντονισμού σε όλα τα επίπεδα

Τι κάναμε:

 • Για πρώτη φορά εκπονήθηκε Σχέδιο Ανάπτυξης των Εξαγωγών σε στενή συνεργασία του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Enterprise Greece. Είναι επικεντρωμένο στις εξαγωγές αγαθών, διότι εκεί εντοπίζεται το σοβαρότερο έλλειμμα εξωστρέφειας,  αλλά δημιουργεί εργαλεία και προϋποθέσεις για ανάπτυξη συνολικά των εξαγωγών. Εγκρίθηκε στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας, η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού (3/2016) και υποβλήθηκε στους θεσμούς από τους οποίους πήραμε ελάχιστες παρατηρήσεις.
 • Έγινε μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την παροχή πληροφοριών στον τομέα της εξωστρέφειας.
 • Έχουμε λάβει τεχνική βοήθεια με πολύ αυστηρές απαιτήσεις, ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε δράσεις αξιοποιώντας Καλές Πρακτικές άλλων χωρών. Η τεχνική βοήθεια παρέχεται από τον Οργανισμό Διεθνούς Συνεργασίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
 • Συστήνουμε ad hoc ομάδες μελέτης και προώθησης θεμάτων ανάπτυξης της εξωστρέφειας, όπως η ομάδα για τη διαμόρφωση χρηματοδοτικών ενισχύσεων της εξωστρέφειας, η ομάδα βελτίωσης προγραμματισμού και παρακολούθησης δράσεων εξωστρέφειας και η ομάδα εργασίας για την υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών τεχνικών μελετητικών & συμβουλευτικών επιχειρήσεων με ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρηματικών φορέων.
 • Δημιουργήθηκε μεθοδολογικό εργαλείο προσδιορισμού προϊόντων στόχων και χωρών στόχων για εξαγωγές των Ελληνικών προϊόντων, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε Εξαγωγική Στρατηγική Πολιτική.
 • Δημιουργήθηκε κοινό ημερολόγιο δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή των Υπουργείων Οικονομίας, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και του Τουρισμού/ΕΟΤ και του Enterprise Greece για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των ενεργειών των φορέων εξωστρέφειας.

Τι αποτελέσματα είχαμε:

Σχετικά με την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας

Η εξωστρέφεια της οικονομίας αυξάνει σημαντικά στη διάρκεια της κρίσης κυρίως από πλευράς εξαγωγών και εισροών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ).

Δείκτες εξωστρέφειας ελληνικής οικονομίας (σε εκατ. ή %)

2006

2009

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Εξαγωγές αγαθών

24050

20227

29828

30090

28833

28254

31686

33393

Εξαγωγές υπηρεσιών

25680

24862

25007

27746

27098

24804

27357

29290

Σύνολο εξαγωγών

46130

45089

54835

57836

55931

53050

59043

62683

Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών / ΑΕΠ

21,2

19,0

32,4

33,2

34,3

Εξαγωγές αγαθών / ΑΕΠ

7,6

15,2

16,2

18,3

Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών / ΑΕΠ

31,7

28,8

34,8

34,3

Λόγος Εξαγωγών / Εισαγωγ.

0,67

0,69

0,93

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ)

4276

2016

2179

2026

1147

2774

3591

3660

Εγχώριο Απόθεμα ΑΞΕ/ΑΕΠ

10,4

9,9

12,5

13,7

Εξωχώριο απόθεμα ελληνικών ΑΞΕ/ΑΕΠ

14,5

13,6

12,7

10,5

Συμμετοχή ξένων κεφαλαίων στο ΧΑ

58,4

60,6

65,4

67,5

Πηγή : Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ – Εθνικοί Λογαριασμοί

Τι κάνουμε – ποιες δράσεις υλοποιούνται ή είναι προς υλοποίηση κατά το επόμενο διάστημα

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης που ήδη βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο υλοποίησης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρακάτω δράσεις:

 • Δημιουργείται δυναμική διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης με την καταγραφή κάθε απαραίτητης για την εξαγωγική πολιτική πληροφορίας, που θα περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων και θα παρέχει πληροφορίες για κάθε πτυχή που έμμεσα ή άμεσα επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της εξαγωγικής πολιτικής. Η Πύλη θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις και ειδικότερα για τον υπάρχοντα και δυνητικό εξαγωγέα με τρόπο διαδραστικό και με δυνατότητα χρήσης πολυμέσων, για θέματα όπως εξαγωγικές διαδικασίες, προετοιμασία συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 689.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα δημοπρατηθεί από το Enterprise Greece κατ’ εκτίμηση τέλος φθινοπώρου 2018. Στο έργο έχει συνδράμει η Τεχνική Βοήθεια GIZ, ενώ η στενή συνεργασία που υπάρχει στο σχεδιασμό και τη λειτουργία με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Enterprise Greece και το ΥΠΟΙΑΝ θα εξασφαλίσει συνολική ενημέρωση στις επιχειρήσεις.

 • Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες Helpdesk. Η δράση έχει προϋπολογισμό 634.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αναμένεται η έγκριση του από το ΕΠΑΝΕΚ, ενώ η υλοποίηση της θα ξεκινήσει αρχές φθινοπώρου 2018 και θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις με στόχο την άμεση αντιμετώπιση ερωτημάτων ή θεμάτων που ανακύπτουν κατά την φάσης έναρξης ή υλοποίησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων από τις επιχειρήσεις. Για την ενημέρωση και υποστήριξη των υπαρχόντων και δυνητικών εξαγωγέων, ήδη λειτουργούν από διάφορους φορείς υπηρεσίες helpdesk (π.χ. Enterprise Greece, Συνήγορος Αγοράς στο ΥΠΕΞ, φορείς εκπροσώπησης εξαγωγέων κ.ά.). Στόχος είναι η οργάνωση, συστηματοποίηση και παρακολούθηση των θεμάτων με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής.
 • Εκπονούνται οδηγοί επιχειρηματικότητας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια και ήδη δημοπρατήθηκε από το ΥΠΕΞ. Οι οδηγοί επιχειρηματικότητας απευθύνονται στις Ελληνικές Επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό. Στόχος είναι η ομοιογένεια και η τυποποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες ανά χώρα με τρόπο συνεκτικό, ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο.
 • Αναβαθμίζεται η λειτουργία γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 188 χιλιάδες ευρώ και αναμένεται να εγκριθεί από το ΕΠΑΝΕΚ. Στόχος είναι η απλούστευση και περαιτέρω πιστοποίηση των διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, η υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής διασύνδεσής τους και η προώθηση των εξαγωγών τους και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, επενδυτικών δυνατοτήτων και ευκαιριών στην Ελλάδα.
 • Δημιουργούνται οι προδιαγραφές για προγράμματα κατάρτισης σε θέματα εξωστρέφειας. Στόχος είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προγραμμάτων επιμόρφωσης / συμβουλευτικής που προσφέρονται είτε σε εν δυνάμει Συμβούλους Εξωστρέφειας, είτε στις ίδιες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ζητούμενο είναι να διαμορφωθούν κριτήρια και προδιαγραφές που θα εξασφαλίζουν ότι η παρεχόμενη κατάρτιση είναι συγκροτημένη, ολοκληρωμένη, συνεκτική, ώστε να αποτελεί πραγματικό εφόδιο για τους καταρτιζόμενους και σημαντικό κίνητρο απασχόλησης τους από τις επιχειρήσεις.
 • Το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να εκτελεστεί η πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας προσδιορισμού εξαγωγικών στόχων και ευκαιριών που εκπόνησε το ΚΕΠΕ και παρουσιάστηκε τον προηγούμενο μήνα. Στόχος είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής της μελέτης αυτής προκειμένου να αναβαθμιστεί ο σχεδιασμός της εξαγωγικής πολιτικής.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια