Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΕΥΑΚ: ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΕΥΑΚ: ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. ∆/νση : ∆ιοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 521.00
Τelefax : 2467350217
Email : [email protected] Πληροφορίες : Χρ. Σκραπαρλής – Μ. Τζατζαλής Τηλέφωνα : 2467350 213 & 262

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση στοιχείων

Καστοριά 04-07-2018
Αρ. Πρωτ.: οικ. 123175/1476

ΠΡΟΣ: ∆.Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ

( [email protected] / [email protected])

Σε συνέχεια συνάντησης με τον Πρόεδρο της επιχείρησής σας και την υπάλληλό σας Νικολοπούλου Σταυρούλας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της υπηρεσίας μας την 3η Ιουλίου 2018 και ώρα 14.30’ , σχετική με την υδροδότηση του οικισμού ∆ισπηλιού, παρακαλούμε :

1. Να μας διαβιβάσετε χάρτη, στον οποίο θα προσδιορίζονται με σαφήνεια οι ενεργές και ανενεργές γεωτρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν για την υδροδότηση του οικισμού ∆ισπηλιού.

  1. Να μας γνωρίσετε τις ενεργές γεωτρήσεις και τη συχνότητα χρήσης τους.
  2. Να μας διαβιβάσετε τα αποτελέσματα ελεγκτικής παρακολούθησης του νερού των γεωτρήσεων και

του δικτύου ύδρευσης, των ετών 2016 και 2017, καθώς και τα αποτελέσματα αναλύσεων, που αφορούν τις παραμέτρους Τετραχλωροαιθένιο, Τριχλωροαιθένιο και Τετραχλωροαιθένιο & Τριχλωροαιθένιο μέχρι και σήμερα.

4. Να προσκομίσετε τα ημερολόγια ύδρευσης του οικισμού.
Τα παραπάνω στοιχεία, παρακαλούμε, να μας διαβιβαστούν ά μ ε σ α .

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στους Επόπτες ∆ημόσιας Υγείας της υπηρεσίας μας.

Φ.9.1.2. Τριχλωρο-τετραχλωροαιθενιο

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια