Απόφαση Διεξαγωγής Αγώνων Αθλητικής Αλιείας Ερασιτεχνών Αλιέων στη Λίμνη Ορεστιάδα - OlaDeka

Απόφαση Διεξαγωγής Αγώνων Αθλητικής Αλιείας Ερασιτεχνών Αλιέων στη Λίμνη Ορεστιάδα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ́ ́.

Α Π Ο Φ Α ΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

έχοντας υπόψη :

 1. Τους νόμους 2240/94(ΦΕΚ 153 Α) και 2218/94(ΦΕΚ 90 Α) ́ ́περί Νομαρχιακής

  Αυτοδιοίκησης ́ ́

 2. Το Π.Δ. 332/83 (ΦΕΚ 119 Α) ́ ́περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπ.

  Γεωργίας και Προïσταμένων διανομαρχιακών Υπηρεσιών Υπ. Γεωργίας στις

  Νομαρχίες ́ ́.

 3. Το Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107 Α) ́ ́Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας,

  ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ ́ άλλες διατάξεις ́ ́.

 4. Το Ν.Δ.420/70 (ΦΕΚ 27 Α) ́ ́περί αλιευτικού κώδικα ́ ́ όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1740/87 (ΦΕΚ 221 Α) ́ ́περί αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων ́ ́ κι όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Ν.2040/92(ΦΕΚ 70 Α) ́ ́περί ρύθμισης θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπ. Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας τους και

  άλλες διατάξεις ́ ́.

 5. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́) ‘’περί νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και

  Αποκ. Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης ‘.

 6. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α ́) ‘’περί Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής

  Μακεδονίας ‘’.

 7. Την Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με αρ. πρωτ. 8909/362/02-02-

  2012 με θέμα : ‘’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε,.

  ……της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας’’.

 8. Το Π.Δ. 373/85 (ΦΕΚ 131/ Α/22-07-1985) ‘’περί ερασιτεχνικής-αθλητικής

  αλιείας’’ και την τροποποίησή του με το Π.Δ. 99/2003 (ΦΕΚ94/Α ́/22-04-2003)

1

‘’περί διενέργειας αλιείας στα εσωτερικά νερά’’ και σε συνδιασμό με τον

Καν(ΕΚ) 1967/2006.
9. Το έγγραφο του ΥΠΑΑΤ με αρ. πρωτ. 175634/12-10-2009 της Γ.Α.Δ.
10. ‘’Το Β.Δ.142/71(ΦΕΚ 49 Α) ́ ́περί αλιείας των υδρόβιων ζώων, λιμνών και

ποταμών και προστασία αυτών ́ ́ όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Π.Δ.249/72 (ΦΕΚ 58 Α) ́ ́περί επιτρεπόμενων εντός των λιμνών αλιευτικών εργαλείων, προστασία των υδρόβιων φυτών και ρυθμίσεις της αλιείας εις τας λίμνας Παμβώτιδα και Ορεστιάδα ́ ́.

 1. Το Ν.2647/98 (ΦΕΚ 237 Α) ‘’περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις’’.
 2. Την Απόφαση αρ. οικ.34280 περί ‘’Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων….την Ελληνική Αστυνομία’’ (ΦΕΚ 2137/Β/29-08-2013).

13.Την σχετική αίτηση του Εκπολιτιστικού Εξωραιστικού Συλλόγου ‘’ΤΟ ΑΠΟΖΑΡΙ’’ με αρ. πρωτ. 122424/7743/03-07-2018 και τα συνημμένα δικαιολογητικά.

14. Τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτ.Οικ./μίας & Κτην./κής της Π.Ε. Καστοριάς.

Α Π Ο Φ Α ΣΙ ΖΟ Υ ΜΕ

την διενέργεια αγώνων Αθλητικής – Ερασιτεχνικής στην λίμνη ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Καστοριάς από τον Εκπολιτιστικό Εξωραιστικό Σύλλογο ‘’ΤΟ ΑΠΟΖΑΡΙ’’ κατά την διάρκεια της 18ης Γιορτής Καστοριανού Ψαριού 2018 με τα εξής οριζόμενα:

 •   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
 •   ΩΡΑ: από 09:00 πρωινή μέχρι και 12:00 μεσημβρινή
 •   ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΞΗΡΑ Β.ΠΑΡΑΛΙΑΣ-Λ.ΝΙΚΗΣ- από

  ύψος ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΤΣΑΤΣΑΠΑ μέχρι ύψους ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ

  ΤΖΩΤΖΑ συνολικής απόστασης 250 μέτρων.

 •   ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: ΜΟΝΟΑΓΚΙΣΤΡΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

  (απλό καλάμι ή καλάμι με μηχανισμό ρίψης ή πετονιά ριχτή ανεξαρτήτου

  μεγέθους άγκιστρου ).

 •   ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ.
 •   ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ του ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του

  Εκπολιτιστικού Εξωραιστικού Συλλόγου ‘’ΤΟ ΑΠΟΖΑΡΙ’’ .

 •   ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
  1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΦΥΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ.
  2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ –ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ
  3. ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ .
  4 ΩΣ ΔΟΛΩΜΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
  5. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ (5)ΜΕΤΡΑ ΚΑΤ ́ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ.
  6. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΘΕΝΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ -ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

2

 •   ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ: ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ.
 •   ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ: ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ.
 •   ΕΠΑΘΛΟ: ΩΣ ΕΠΑΘΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥΣ

  ΝΙΚΗΤΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

 •   ΛΟΙΠΑ: ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

  ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ‘’ΤΟ ΑΠΟΖΑΡΙ’’ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ,ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ.ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.

 •   Μετά το πέρας των αγώνων θα αναφερθούνε εντύπως στην υπηρεσία μας αριθμός αγωνιζομένων ανά κατηγορία και ποσότητα αλιευμάτων (αριθμός είδη συνολικό βάρος αυτών). Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 •   Παρακαλούνται οι επαγγελματίες αλιείς κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των αγώνων να απομακρύνουν τα αλιευτικά τους εργαλεία από την συγκεκριμένη περιοχή και σε απόσταση από την ακτή μέχρι 100 μέτρα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια :

 1. Αστυνομική Δ/νση Καστοριάς*
 2. Δ/νση Δασών Καστοριάς*
 3. Εκπολιτιστικός Εξωραιστικός Σύλλογος ‘’ΤΟ ΑΠΟΖΑΡΙ’’

Αποδέκτες προς κοινοποίηση :

 1. ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

  Λ. Συγγρού 150, 17671 Καλλιθέα ΑΘΗΝΑ

 2. Σύλλογο Αλιέων Ν. Καστοριάς- ́ ́Η ΟΡΕΣΤΙΑΣ ́ ́

  ΚΑΣΤΟΡΙΑ

 3. Σωματείο Αλιέων Ν. Καστοριάς- ́ ́Ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ́ ́

  ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ

 4. M.M.E.
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria