Πόσα εισπράττει ο Δήμος Καστοριάς από τη λαϊκή – Πρόσκληση βελτίωσης θέσης

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Πόσα εισπράττει ο Δήμος Καστοριάς από τη λαϊκή – Πρόσκληση βελτίωσης θέσης

Τα εισπραχθέντα έσοδα για τον Δήμος Καστοριάς από τα τέλη στη λαϊκή αγορά Καστοριάς για τα έτη 2016 και 2017 ανέρχονται σε 38.729,83€ και 35.674,46€ αντίστοιχα Το εισπραχθέν ποσό του 2017 είναι μικρότερο από το 2016 διότι εφαρμόστηκε η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 251/2017 που απάλλασσε από την υποχρέωση καταβολής του ημερήσιου τέλους προς το Δήμο Καστοριάς τους παραγωγούς και επαγγελματίες λαϊκών αγορών του Δήμου Καστοριάς, για το μήνα Ιανουάριο έτους 2017, λόγω μη προσέλευσής τους στο χώρο της λαϊκής αγοράς, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

 

Πρόσκληση για βελτίωση θέσης λαϊκής αγοράς

Ο Δήμος Καστοριάς σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.4497/2017 και της παρ.20 της εγκυκλίου 01/2018 της Δ/νσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου ,του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (αρ.Πρακτικό 02/2018), καλεί τους ενδιαφερόμενους πωλητές της λαϊκής αγοράς  Καστοριάς να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία βελτίωσης θέσης .

Οι θέσεις που ανακατανέμονται όπως αυτές φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα ,είναι οι παρακάτω :

  • ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

  1. ΑΔ15-ΑΔ16(15 τ. μ.- 6μ. Χ 2,5μ.)
  2. ΗΔ11-ΗΔ12(15 τ. μ.- 6μ .Χ 2,5μ.)
  • ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

  1. ΜΑ3 (7,5 τ. μ.- 3μ. Χ 2,5μ.)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ,του Δήμου Καστοριάς αίτηση με τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους.
  • Φωτοαντίγραφο της αδείας υπαίθριου εμπορίου.
  • Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την παραβατικότητα που έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος.

Ως ημερομηνία λήξης ορίζεται η 29η Ιουνίου 2018 και πέραν της ημερομηνίας αυτής καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το σύστημα μοριοδότησης του Παραρτήματος Έ του Ν.4497/2017 ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

     Σύστημα Μοριοδότησης για τη βελτίωση θέσης σε συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, του αρ. 35, παρ.2

ΚριτήριοΑριθμός Μορίων
1. Παλαιότητα άδειας5 μόρια ανά έτος παλαιότητας
2. Η ηλικία του δικαιούχου10 μόρια για δικαιούχους που είναι κάτω των 40 ετών και για όσους είναι άνω των 55
3. Έλλειψη παραβατικότητας (ν. 4264/2014, ν.4177/2013) 

α. 30 μόρια, αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.β. 0 μόρια, αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση,

γ. 10 μόρια για κάθε παράβαση πέραν της μιας που έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, με ανώτατη μείωση τα 40 μόρια

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι δικαιούχοι έχουν τα μικρότερα εισοδήματα με βάση το υποβληθέν εκκαθαριστικό σημείωμα .Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

diagramma-dimos-kastorias

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια