Από αύριο οι αιτήσεις για την πρόσληψη 18 ατόμων στον Δήμο Καστοριάς

(ΤΡΙΜΗΝΑ)

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Από αύριο οι αιτήσεις για την πρόσληψη 18 ατόμων στον Δήμο Καστοριάς

Ο Δήμαρχος Καστοριάς ανακοινώνει, τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων, ήτοι:  ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων (φορτωτή –εκσκαφέα), ενός (1) ΔΕ Χειριστή  Μηχανημάτων έργων (Ισοπεδωτή γαιών) και δέκα έξι (16) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων που θα απασχοληθούν για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο 2018».

Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΘΕΣΕΙΣ
1101ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ)1
2102ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ)1
3103YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ16
ΣΥΝΟΛΟ18

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 08-05-2018 μέχρι και τη  14-05-2018

  Ο Δήμαρχος

ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια