11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αρχική » Ελλάδα » 11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Αντωνιάδη Γεώργιο

Κούσκουρα Αμαλία

Καναβό Κωνσταντίνο

Στεργιούλη Παναγιώτη

Γιάτσιο Ιωάννη

Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/3/2018 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 169.986,00 €.
3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) έργου «Μελέτες οδοποιίας Οδικού Δικτύου Νομού Κοζάνης».
4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση χρωματισμών του χώρου της Δ/νσης Υγείας του κτιρίου της ΠΕ Κοζάνης».
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή τοιχείου στην Ε.0.12»Π.Ε.Καστοριάς.
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου : «Βελτίωση κόμβου στην διασταύρωση Αποσκέπου (ΕΔΗΚΑ)» Π.Ε.Καστοριάς.
7. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: ««Συντήρηση υφισταμένων μικρών τεχνικών-κατασκευή τάφρων & τοίχων στεραίωσης στηθαίων στο Επ. Οδικό Δίκτυο» Π.Ε.Καστοριάς.
8. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης» Π.Ε.Καστοριάς.
9. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Επ.Οδού από Νεστόριο προς Μελάνθιο» Π.Ε.Καστοριάς.
10. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: « Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου β’ Φάση» Π.Ε.Καστοριάς.
11. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην Ε.Ο. προς Δενδροχώρι» Π.Ε.Καστοριάς.
12. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Γεφυρών» Π.Ε.Καστοριάς.
13. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση Ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο Κλεισούρα -Μοναστήρι -Όρια Νομού» Π.Ε.Καστοριάς.
14. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός μικρών τεχνικών & τάφρων 2018» Π.Ε.Καστοριάς.
15. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Διαγράμμιση Κόμβων στο Επ.Οδικό Δίκτυο & Οριογραμμών Επ.Οδού προς Κλεισούρα & Άργος Ορεστικό» Π.Ε. Καστοριάς.
16. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του Φράγματος Βράχου» Π.Ε. Καστοριάς.
17. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.6 προς Λάγκα – Βράχο» Π.Ε. Καστοριάς.
18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση» Π.Ε. Καστοριάς.
19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου αύλειου χώρου Εκκλησίας Πολυανέμου» Π.Ε. Καστοριάς.
20. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.
21. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τυμπάνου για εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης Π.Δ.Μ.
23. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τόνερ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.
24. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μπλοκ αποδείξεων εισπράξεως τελών περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών Μήκους Βάρους για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης.
25. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων κυρίως τοπικών προϊόντων της Π.Ε. Κοζάνης.
26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης του φορτωτή -εκσκαφέα ΚΥ 7484 Π.Ε.Γρεβενών.
27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας καθαρισμού αυτοκινήτων ΠΕ Γρεβενών.
28. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αρχειοθήκης μεταλλικής για το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων (αλλαγή εξατμίσεων και καταλύτη) ΠΕ Γρεβενών.
30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων (εξατμίσεις και καταλύτης) Π Ε Γρεβενών .
31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας σκάλας για το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ΠΕ Γρεβενών.
32. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης ανανέωσης των προγραμμάτων 4Μ για τις ανάγκες της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Γρεβενών.
33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ) και έκδοση κάρτας καυσαερίων για τα οχήματα της Διοίκησης και του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
34. Έγκριση  παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.
35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εντύπου υλικού, στα πλαίσια της 2ης Νοσηλευτικής Διημερίδας των Νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας ‘ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ’, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Απριλίου 2018 στη Φλώρινα.
36. Έγκριση παραλαβής των εργασιών παροχής υπηρεσιών.
37. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
38. Έγκριση δαπάνης.
39. Έγκριση δαπάνης.
40. Τυπική επανέγκριση δαπανών.
41. Έγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε.Γρεβενών.
42. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
43. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
44. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας(Π.Δ.Μ.).
45. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Φλώρινας.
46. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε.Φλώρινας.
47. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.
48. Έγκριση  δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
49. Έγκριση Μετακίνησης Εκτός Έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.Κεχαγιά Φώτη.
50. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών.
51. Τυπική επανέγκριση δαπανών.
52. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός για την Π.Ε. Φλώρινας (2018)».
53. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας διακοσίων (200) μολυβοσφραγίδων για το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε.Γρεβενών.
54. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός έγχρωμου εκτυπωτή για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ..
55. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός έγχρωμου πολύμηχανήματος για τις ανάγκες του Γραφείου Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Δ.Μ..
56. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 183664/8509/30-12-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συνδρομής Ηλεκτρονικής Νομικής Υποστήριξης και Πληροφόρησης για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και Π.Ε. Κοζάνης.
57. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας KHΙ 8534 αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -Έδρας».
59. Έγκριση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής φακέλου προσφοράς για το έργο: “διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Τ.Ε.(έδρας)/Π.Δ.Μ.”,α/α συστήματος: 69145,1.
60. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
61. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Καταστροφής Άχρηστου Εξοπλισμού.
62. Τυπική επανέγκριση Π.Ε.Καστοριάς.
63. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
64. Έγκριση δαπανών  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

Αντιπεριφερειάρχες

Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

Εκτελεστικός Γραμματέας

Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

-Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9.  Μ.Μ.Ε.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια