Νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα WE GROW για την χαρτογράφηση & υποστήριξη στη χρηματοδότηση καινοτόμων γυναικών επιχειρηματιών

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα WE GROW για την χαρτογράφηση & υποστήριξη στη χρηματοδότηση καινοτόμων γυναικών επιχειρηματιών

Παρά τις εξελίξεις στην ισότητα των φύλων, παραμένουν πολλά κενά μεταξύ ανδρών και γυναικών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα. Πέραν του ότι αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, η χειραφέτηση των γυναικών και η ισότητα των φύλων αποτελεί επίσης έναν τρόπο για τη δημιουργία ευρείας κερδοφορίας στην παραγωγικότητα. Από την οπτική της ανάπτυξης, η ενίσχυση των γυναικών και η παροχή ίσων δικαιωμάτων σε τομείς όπως η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία έχουν θετικές επιπτώσεις στα βασικά αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα των γυναικών στην Ευρώπη, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σημαντικά ως επιχειρηματίες, ακόμη και σε χώρες όπου η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αυξάνεται διαρκώς. Αν και οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού, αντιπροσωπεύουν μόνο το 34,4% των αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ και το 30% των νεοσύστατων επιχειρηματιών.

Οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν μείζονες προκλήσεις και περιορισμούς όσον αφορά την έναρξη και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης

  • Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση σε κεφάλαια. Η παροχή βοήθειας στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων γυναικών για μεγαλύτερη επιτυχία στην αίτηση άμεσης ή έμμεσης χρηματοδότησης από την ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των γυναικών.
  • Πρόσβαση στις πληροφορίες: Η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματικότητα είναι απαραίτητη προκειμένου να βοηθηθούν οι Γυναίκες Επιχειρηματίες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την επιδίωξη οικονομικής ενδυνάμωσης. Οι πληροφορίες σχετικά με τα φορολογικά καθεστώτα, τη νομοθεσία, την τεχνολογία, τα δίκτυα επιχειρήσεων, τα συστήματα χρηματοδότησης, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις τάσεις της αγοράς, μεταξύ άλλων, είναι καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας.
  • Έλλειψη κατάρτισης: Η ανεπαρκής κατάρτιση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Γυναίκες Επιχειρηματίες κατά την ίδρυση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η συνεχής κατάρτιση σε τεχνικά, διαχειριστικά και επιχειρηματικά θέματα είναι απαραίτητη για την επιτυχή διεξαγωγή και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς οικονομικούς τομείς.
  • Πρόσβαση σε δίκτυα και επιχειρηματικούς εταίρους: Οι Γυναίκες Επιχειρηματίες αναφέρουν την πρόσβαση στα δίκτυα και τους εταίρους, ως σημαντική πρόκληση για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις και επιχειρηματικά δίκτυα και ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ανάπτυξης και καινοτομίας.

Το νέο ευρωπαικό πρόγραμμα “WE GROW” θα χαρτογραφήσει τις πιο καινοτόμες γυναίκες επιχειρηματίες σε Ελλάδα, Βέλγιο, Σουηδία και Κροατία και θα τους παρέχειυποστηρικτικές υπηρεσίες πληροφόρησης και εξατομικευμένης εκπαίδευσης, με στόχο την επιτυχημένη υποβολή προτάσεων στο SME Instrument. Το έργο θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Σεπτέμβριο του 2019.

Ο εντοπισμός των γυναικών επιχειρηματιών θα γίνει μέσω της υποβολής ερωτηματολογίου σχετικό με την καινοτόμο ιδέα για υλοποίηση. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://sv.surveymonkey.com/r/2KJHK7H

Απαντήστε στις ερωτήσεις με την καλύτερη δυνατή γνώση. Οι υποχρεωτικές ερωτήσεις σημειώνονται με αστερίσκο (*).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα WE GROW, μπορείτε ένα επικοινωνήσετε με την συντονίστρια του έργου κα Κατερίνα Παπαδούλη,[email protected] ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου:womenentrepreneurs.eu.

Πηγή

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια