Ενημέρωση σχετικά με την καταγραφή αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου-πλανόδιου και στάσιμου - OlaDeka

Ενημέρωση σχετικά με την καταγραφή αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου-πλανόδιου και στάσιμου

Στα πλαίσια εφαρμογής της προετοιμασίας των υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών για την ηλεκτρονική καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου-πλανόδιου και στάσιμου ,αναρτούμε στην  ιστοσελίδα του Δήμου, την κατάσταση των φυσικών φακέλων των αδειών που βρίσκονται στην κατοχή μας και έχουν καταχωριστεί στο σύστημα βάσει του αρ.πρωτ.122438-08/11/2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι σύμφωνα με την παρ.17 του άρθρου 59 του ν.4497/2017,οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί ,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν την λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών .Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες  στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν.4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4497/2017, μέχρι την 31η Μαρτίου. Μετά την παρέλευση του ως αν χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τοπικής

Οικονομικής Ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Στεφανή

ΠΕ1/Α Διοικητικός

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria