Σήμερα αποφασίζει ο δήμος Νεστορίου για το μέλλον του RIVER PARTY

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Σήμερα αποφασίζει ο δήμος Νεστορίου για το μέλλον του RIVER PARTY

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης “ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ”, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν, είναι και  η Λήψη απόφασης για την διαδικασία ανάδειξης αναδόχου εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων RIVER PARTY και διοργάνωσης των πολιτιστικών.

Αναλυτικά τα θέματα:

 ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Νεστορίου οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Νεστορίου οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση των Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2016 του «Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Νεστορίου»

ΘΕΜΑ 6ο 

Καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ» με αρ. μελέτης 40/2017 και προϋπολογισμό 84.999,57€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΘΕΜΑ 7ο

Καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου «Βελτιώσεις Κλειστού Γυμναστηρίου Νεστορίου» με αρ. μελέτης 19/2017 και προϋπολογισμό 70.999,99€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας δικτύου απορροής ομβρίων Δήμου Νεστορίου»

ΘΕΜΑ 9ο

Ορισμός μελών επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου

ΘΕΜΑ 10ο

Ορισμός μελών επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας

ΘΕΜΑ 12ο 

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου

ΘΕΜΑ 13ο

Κατανομή ποσού 9.905,12 € για την «κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2018»

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση ή μη της 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας δικτύου απορροής ομβρίων Δήμου Νεστορίου »

ΘΕΜΑ 15ο

Λήψη απόφασης για την διαδικασία ανάδειξης αναδόχου εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων RIVER PARTY και διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων – φεστιβάλ.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια