Κανονιστική απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των εκδηλώσεων της Αποκριάς στη Μεσοποταμία.

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Κανονιστική απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των εκδηλώσεων της Αποκριάς στη Μεσοποταμία.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ    Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ    Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 12 Φεβρουαρίου 2018 έλαβε ομόφωνα την 21/18 Κανονιστική Απόφασή με θέμα: «Λήψη κανονιστικής απόφασης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στη διεξαγωγή των εκδηλώσεων της Αποκριάς (εκδηλώσεις καρναβαλιστών) που θα γίνουν στη Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας, την Κυριακή 18-02-2018.» η οποία έχει ως εξής :

………………………………………………….…………………………………………………………

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α

Εκδίδει κανονιστική απόφαση για την εφαρμογή των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων της Αποκριάς που θα λάβουν χώρα την Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018, στη Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας, επί τμήματος της Ε.Ο. Μεσοποταμίας – Διποταμίας εντός του οικισμού, ως εξής:

Απαγορεύεται:

Α) η κυκλοφορία και η στάθμευση επί της Ε.Ο. Μεσοποταμίας – Διποταμίας από το ύψος της Ευξείνου Λέσχης και στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας προς Διποταμία (έως το τέλος της κεντρικής νησίδας) και στη συνέχεια σε όλο το πλάτος του δρόμου ως την κεντρική πλατεία του οικισμού (έδρα της Δημοτικής Κοινότητας).

Β) η κυκλοφορία επί των καθέτων οδών που συμβάλλουν στον παραπάνω δεσμευμένο για την εκδήλωση χώρο.

Επιπλέον απαιτείται παράκαμψη κυκλοφορίας:

Α) Για την είσοδο στη Μεσοποταμία από την Ε.Ο. Καστοριάς – Νεστορίου:

  • Από την περιφερειακή οδό (ανατολικά) – μπροστά από το κτίριο του παιδικού σταθμού – στην κεντρική πλατεία – στην έξοδο του οικισμού προς τον οικισμό Αγίας Κυριακής.
  • Από την κεντρική οδό έως την πάροδο πριν την Εύξεινο Λέσχη Μεσοποταμίας – στην περιφερειακή οδό (ανατολικά) και στη συνέχεια ομοίως με παραπάνω.
  • Από την περιφερειακή οδό (δυτικά) – έως το ύψος του γηπέδου ποδοσφαίρου Μεσοποταμίας – δεξιά στην πάροδο – κάθετα στην κεντρική οδό – στην πάροδο πριν την Εύξεινο Λέσχη Μεσοποταμίας και στη συνέχεια ομοίως με παραπάνω.

Β) Για την είσοδο στη Μεσοποταμία από τον Οικισμό Αγίας Κυριακής και την έξοδο προς την Ε.Ο. Καστοριάς – Νεστορίου:

  • Από την κεντρική πλατεία – μπροστά από το κτίριο του παιδικού σταθμού – από την περιφερειακή οδό (ανατολικά) στην έξοδο προς την Ε.Ο. Καστοριάς – Νεστορίου
  • Δεξιά στην είσοδο του οικισμού – προς το χώρο της Εμποροπανήγυρης και προς την έξοδο για τον οικισμό Καλοχωρίου και προς την Ε.Ο. Καστοριάς – Νεστορίου (η συγκεκριμένη διαδρομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως έξοδος).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν για όλα τα οχήματα πλην νοσοκομειακών οχημάτων ή οχημάτων σε έκτακτη ανάγκη.

Για την εξασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης και προς αποφυγή ατυχημάτων:

Α) Επί της Ε.Ο. Μεσοποταμίας – Διποταμίας στο ύψος της Ευξείνου Λέσχης και στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας προς Διποταμία καθώς και στην κεντρική πλατεία στο ρεύμα εισόδου (στον κυκλικό κόμβο) θα τοποθετηθούν ταινίες σημάνσεως ή κάγκελα ασφαλείας ή πλαστικά στηθαία και πινακίδες υποχρεωτικής στροφής, σύμφωνα με τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς και πλαστικοί κώνοι σε κατάλληλη απόσταση.

Β) Στο ύψος της Ευξείνου Λέσχης και στην είσοδο στη Μεσοποταμία από τον Οικισμό Αγίας Κυριακής θα υπάρχει σημαιοφόρος, με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση των οχημάτων και την καθοδήγηση τους.

Γ) Στη δυτική περιφερειακή οδό στο ύψος του γηπέδου και στην ανατολική στη στροφή προς τον παιδικό σταθμό, θα τοποθετηθούν πινακίδες υποχρεωτικής αλλαγής πορείας.

Οι κάθετες οδοί (πάροδοι) που συμβάλλουν στον παραπάνω δεσμευμένο για την εκδήλωση χώρο, θα είναι κλειστές με ταινίες σημάνσεως ή κάγκελα ασφαλείας ή πλαστικά στηθαία.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν από τις 14:00 έως τις 17:00.

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

 

Ιωάννης Τόμου

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια