Δελτίο Τύπου N.E ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ του T.E.E/Τ.Δ.Μ. για το Αστυνομικό Μέγαρο

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Δελτίο Τύπου N.E ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ του T.E.E/Τ.Δ.Μ. για το Αστυνομικό Μέγαρο

  Η Ν.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ του Τ.Ε.Ε. παρακολουθώντας τις διαφορές τοποθετήσεις – δηλώσεις για την κατασκευή του Αστυνομικού Μεγάρου Καστοριάς θα ήθελε να διευκρινίσει πως στη μελέτη του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.-N.E. Καστοριάς με τίτλο

<<Μελέτη για την στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς σε ακίνητα ιδιοκτησίας του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα>>

αναφέρεται ρητά ότι:

«Στη μελέτη δεν συμπεριλαμβάνεται η διερεύνηση για την Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανέγερσης νέου κτιρίου για τη στέγαση της.» 

Επίσης για το Κτίριο της ΕΔΗΚΑ αναφέρεται ότι:

«Επισημαίνεται πως η παραχώρηση τμήματος του κτιριακού συγκροτήματος της τάξης του 10-15% (περίπου 3500 τ.μ.) επαρκεί για τη στέγαση όχι μόνο της Δ.Ο.Υ. αλλά του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών που σήμερα στεγάζονται σε μισθωμένους ιδιωτικούς χώρους.» και συμπερασματικά στο τέλος της μελέτης: «Η χρήση του κτιρίου της ΕΔΗΚΑ Α.Ε. θα μπορούσε να αντιμετωπίσει είτε μεμονωμένα την στέγαση της Δ.Ο.Υ. Καστοριάς είτε συνολικά το πρόβλημα στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών. Η δεύτερη συνολική αυτή λύση, προσφέρει οικονομία κλίμακας καθώς με την εκπόνηση μιας ενιαίας μελέτης για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, εξοικονομούνται σημαντικοί οικονομικοί πόροι.»

Ουδέποτε προτάθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη η στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς στο Κτίριο της ΕΔΗΚΑ από την Ν.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ του Τ.Ε.Ε. , και ουδέποτε διερευνήθηκε  η στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς οπουδήποτε αλλού.

Συμφωνούμε όμως με την άμεση -κατά το δυνατόν- άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων για την χρήση του κτιρίου της ΕΔΗΚΑ για την στέγαση  των υπηρεσιών που προτείνονται  στη μελέτη.

Η μελέτη είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο και έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους αρμοδίους φορείς καθώς και στα ΜΜΕ της Καστοριάς από τον Σεπτέμβριο του 2016.

upd: Σε συνεχεία του προηγούμενου δελτίου τύπου μας, ξεκαθαρίζουμε πως κατά την ερευνά για την σύνταξη της εν λόγω μελέτης προέκυψε ξεκάθαρα πως ιδιοκτήτης του κτιρίου της ΕΔΗΚΑ είναι το Επιμελητήριο Καστοριάς, και το διοικητικό συμβούλιο το Επιμελητηρίου Καστοριάς ο μονός αρμόδιος για να αποφασίσει για τη χρήση και διάθεση του κτιρίου.

       ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Ε  Τ.Ε.Ε  Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΕΧΑΪΔΗΣ                              

              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια