Τέσσερις θέσεις εργασίας στην Αντιπεριφέρεια Καστοριάς

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Τέσσερις θέσεις εργασίας στην Αντιπεριφέρεια Καστοριάς

Προσλήψεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συµβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για οκτώ μήνες), σύμφωνα µε τις διατάξεις του αρ.21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, των παρακάτω ειδικοτήτων:

Capture

Πηγή

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια