Σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άργους Ορεστικού με 15 θέματα - OlaDeka

Σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άργους Ορεστικού με 15 θέματα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018, και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο του Δήμου, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στα θέματα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ

1

Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

2

Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με τη ΔΙΑΔΥΜΑ με θέμα: «Προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων μέσω της δημιουργίας μεγάλων πράσινων σημείων, κέντρων επαναχρησιμοποίησης και κινητών πράσινων σημείων στην ΠΔΜ»Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου. 

3

Έγκριση μελετών και υποβολή πρότασης  για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κλειστό γυμναστήριο σχολείου του Άργους Ορεστικού, Νομού Καστοριάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.): «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου. 

4

Έγκριση μελετών και υποβολή πρότασης  για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Ανακατασκευή δημοτικού σχολείου παλαιού Κωσταραζίου»» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στο πλαίσιο της   πρόσκλησης 83 της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του εν λόγω Ε.Π.Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου. 

5

Έγκριση  μετακίνησης Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης του.Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου. 

6

Έγκριση της  1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2018.Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης. 

7

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2018.Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης. 

8

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2017  του Δήμου.Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης. 

9

Έγκριση διενέργειας δαπανών δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών και ψήφιση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων.Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης. 

10

Έγκριση διενέργειας δαπανών για  τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών και ψήφιση διάθεσης  των αντίστοιχων πιστώσεων.Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης 

11

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης. 

12

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης. 

13

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018.Εισηγητής κ. Αλέξανδρος Καράτζιος. 

14

Αίτημα παραχώρησης Πολιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Μπελονάκη.

15

Ορισμών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού κατά το οικονομικό έτος 2017.Εισηγητής κ. Ανδρέας Βιτούλας. 

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αναστάσιος Ξανθόπουλος

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria