Προήχθη στο βαθμό του Υποστράτηγου ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας, Παναγιώτης Ντζιοβάρας

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Κοζάνη » Προήχθη στο βαθμό του Υποστράτηγου ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας, Παναγιώτης Ντζιοβάρας

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Ιανουαρίου 2018, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών :

Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
1. 234659 Βολυράκης Στυλιανός του Γεωργίου
2. 233240 Κρίκας Δημήτριος του Παναγιώτη
3. 233431 Σκανδάλης Αχιλλέας του Λάμπρου
4. 232065 Μαντζούκας Αθανάσιος του Παντελή
5. 235949 Τηλελής Γεώργιος του Χρήστου
6. 233325 Ντζιοβάρας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
7. 237035 Πουρσανίδης Μιλτιάδης του Κυριάκου
8. 233396 Τόλιας Ιωάννης του Γεωργίου
9. 232063 Μανιάτης Αναστάσιος του Βασιλείου
10. 232228 Ψωμάς Γεώργιος του Δημητρίου

Μένει να δούμε αν θα παραμείνει στο ίδιο πόστο ή θα τοποθετηθεί κάπου άλλου.

11-1

Πηγή

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια