Τι πρέπει να κάνετε για να απαλλαγείτε από τα διόδια της Ιεροπηγής

DIODIA-KASTORIA
Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Τι πρέπει να κάνετε για να απαλλαγείτε από τα διόδια της Ιεροπηγής

Δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος μονίμων κατοίκων και δικαιούχων απαλλαγής

Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών για τους τους κατοίκους των παρακάτω όμορων, στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες αυτής, περιοχών σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄93) και για τις αναφερόμενες στον παρακάτω Πίνακα διαδημοτικές μετακινήσεις ανά οδικό τμήμα θέσης Μετωπικού Σταθμού Διοδίων όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6686/14-11-2014 2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β’ 3086/2014) περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, όπως ισχύει σήμερα:

Μετωπικός Σταθμός    Οδικό Τμήμα Θέσης ΣΔ (μεταξύ Α/Κ)  Περιοχή Χρέωσης ΣΔ(μεταξύ Α/Κ)         Χ.Θ. Μετωπικού Σταθμού Απαλλασσόμενες από την καταβολή διοδίων τελών γεωγραφικές περιοχές

ΤΥΡΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΣΕΛΛΩΝ/ΤΥΡΙΑΣ    ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ      47+000       Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ-ΑΡΑΧΘΟΥ/ΖΑΓΟΡΙΟΥ     ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΜΕΤΣΟΒΟΥ 77+000       ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΑΛΑΚΑΣΙ   ΑΝΗΛΙΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ        ΜΕΤΣΟΒΟΥ- ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  117+800     ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΟΥΣΘΕΝΗ  ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ        ΣΤΡΥΜΟΝΑ- ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ      443+000          ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΙΑΣΜΟΣ       ΒΑΦΑΙΙΚΩΝ-ΙΑΣΜΟΥ        ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ- ΔΥΤ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     536+000     Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ & Π.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΕΣΤΗ         ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΜΕΣΤΗΣ      ΔΥΤ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ       580+000          Π.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – Π.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΔΑΝΙΟ     ΒΙΠΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΡΔΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ –

ΚΗΠΟΙ         648+000     Π.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΕΡΟΠΗΓΗ   ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ –  ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 61+995       Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

H απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων ισχύει εφόσον κάθε απαλλασσόμενος διαμένει με κύρια κατοικία εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών.

Απαλλαγή των Ι.Χ. ιδιωτικών ή Ι.Χ. επαγγελματικών οχημάτων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών, από την καταβολή διοδίων τελών.

Απαλλαγή των ανέργων από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄93) όπως ισχύει. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων ισχύει με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού, χρηματοδότησης, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας ή τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων (π.χ. GSΜ), μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι χρεώσεις διοδίων τελών στους αυτοκινητόδρομους περιλαμβανομένης και της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αυτής αξόνων. Το ως άνω σύστημα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2018.

Έως την πλήρη θέση σε λειτουργία του ανωτέρω ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος καθώς και την έγκριση, από την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών (DG MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της τιμολογιακής πολιτικής διοδίων για τα βαρέα οχήματα και την υλοποίησή της, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους αυτής άξονες θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.

 

Διαδικασία

1. Για την πιστοποίηση των ανωτέρω δικαιούχων και των οχημάτων αυτών, δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος μονίμων κατοίκων και δικαιούχων απαλλαγής.

2. Διατίθεται διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία οι δικαιούχοι συμπληρώνουν σχετική αίτηση απαλλαγής η οποία θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου που καταθέτει την αίτηση, επωνυμία επιχείρησης εφόσον πρόκειται για εταιρικό όχημα, στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφική περιοχή κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης, αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων για τα οποία ζητείται η χορήγηση διέλευσης από τα διόδια και τα οποία πρέπει να ανήκουν στην ιδιοκτησία του ανωτέρω φυσικού ή νομικού προσώπου.

3. H αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.

β) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή/και άλλα φορολογικά στοιχεία μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, διά των οποίων θα αποδεικνύεται η κύρια κατοικία ή η επαγγελματική εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου.

γ) Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν στο ανωτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για τα οποία ζητείται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων.

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια