Καστοριά: Ξεκίνησαν τα Σχέδια Βελτίωσης για τους αγρότες - OlaDeka

Καστοριά: Ξεκίνησαν τα Σχέδια Βελτίωσης για τους αγρότες

Του Δημήτρη Νάτου

Σήμερα, στις 15-12-2017, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η επίσημη προκήρυξη του προγράμματος των Σχεδίων Βελτίωσης 2017, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν και να  προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι αιτήσεις φακέλων υποψηφιότητας θα πραγματοποιηθούν από 21-12-2017 ως και 2-4-2018.

 

Το πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης 2017 εντάσσεται στο Μέτρο 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020 και περιλαμβάνει δυο υπομέτρα:

 • Το υπομέτρο 4.1.1 που αφορά επενδύσεις εκσυγχρονισμού – αναδιάρθρωσης των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και
 • το υπομέτρο 4.1.3. που αφορά επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά) και προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο παρόν πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται επενδύσεις εξοικονόμησης νερού (πχ συστήματα άρδευσης κτλ) καθώς οι επενδύσεις αυτές συνιστούν αντικείμενο του υπομέτρου 4.1.2 που θα προκηρυχθεί σε ξεχωριστό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης είναι φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, ενεργοί αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών ως επαγγελματίες αγρότες ή Νέοι Αγρότες ή Νομικά Πρόσωπα ή Ομάδες αυτών.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη τους, μεταξύ άλλων, είναι να διαθέτουν Γεωργική Εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας εκφρασμένη σε τυπική απόδοση πάνω από 8.000 σύμφωνα με το ΟΣΔΕ 2017

Στις επιλέξιμες επενδύσεις των Σχεδίων Βελτίωσης συμπεριλαμβάνονται:

 • Η ανέγερση – επέκταση – εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (ψυγεία, διαλογητήρια, αγροτικές αποθήκες, σταβλικές εγκαταστάσεις κτλ)
 • Η αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού απαραίτητου για τη γεωργική εκμετάλλευση
 • Η εγκατάσταση μόνιμων φυτειών προωθούμενων ειδών και ποικιλιών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αρωματικά φυτά)
 • Οι περιφράξεις – διαμορφώσεις αγροτεμαχίων
 • Η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού
 • Η εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (πχ Φ/Β) σύμφωνα με τις ανάγκες της Γεωργικής εκμετάλλευσης σε ενέργεια (net metering)

 

Οικονομική στήριξη – Επιδότηση

Για τη δράση 4.1.1, ο ανώτατος προϋπολογισμός για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ. Ο πρυπολογισμός δύναται να ανέλθει στις 500.00ο ευρώ σε ειδικές περιπτώσεις.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως τις 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

Η επιδότηση για τους δικαιούχους του προγράμματος στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας είναι:

Για Νέους Αγρότες του 2014 και 2016     60%

Για Αγρότες Ορεινών περιοχών                60%

Για Αγρότες Μειονεκτικών περιοχών     50%

Για Αγρότες λοιπών περιοχών                   40%

 

Αίτηση στήριξης

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 21-12-2017 ως και 2-4-2018.

 

Δημήτρης Νάτος

 

Γεωπόνος – Μελετητής / Αγροτικός Σύμβουλος

Διδάκτορας Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ

Το γραφείο του γεωπόνου-μελετητή Δημήτρη Νάτου (Πτολεμαίων 3, Καστοριά, 2467025043/6972705625) προσφέρει:

 • Δωρεάν ενημέρωση για το πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης 2017
 • Προετοιμασία για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου φακέλου υποψηφιότητας
 • Αποτελεσματική τεχνική στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος

natos_horizontal_2017

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria