Τέλος στους αναδρομικούς ελέγχους της εφορίας σε βάθος δεκαετίας

Αρχική » Ελλάδα » Τέλος στους αναδρομικούς ελέγχους της εφορίας σε βάθος δεκαετίας

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της  Επικρατείας μπαίνει τέλος στους αναδρομικούς φοροελέγχους για αδήλωτα εισοδήματα τα οποία εντοπίστηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούσαν οι φορολογούμενοι σε ελληνικές τράπεζες, βάζει με απόφασή του το Συμβούλιο Επικρατείας.

Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική απόφαση καθώς αφορά εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους που ήταν σε «φορολογική ομηρία», αφού  οι φορολογικές αρχές μπορούσαν να εκτείνουν την παραγραφή των αξιώσεων του δημοσίου στα 10 χρόνια (το ΣτΕ έχει αποφασίσει ότι αυτή είναι 5ετής) χρησιμοποιώντας ως νεότερα στοιχεία τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες.
Η απόφαση αναφέρει: «Δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου 84 πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν προσηκόντως υπόψη από αυτήν  είτε η φορολογική αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει την δέουσα επιμέλεια, ήτοι εάν είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας, που προβλέπονται στο νόμο…  Μεταξύ των βασικών και τακτικών μέσων του φορολογικού ελέγχου της ακρίβειας των δηλώσεων εισοδήματος, ο οποίος   πρέπει να διενεργείται, κατ’ αρχήν, εντός της προβλεπόμενης στο    άρθρο 84 παρ. 1 πενταετίας, είναι και η εξέταση του υπόλοιπου και των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου στην ημεδαπή. Τούτων έπεται ότι στοιχεία για το υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου στην ημεδαπή δεν αποτελούν “συμπληρωματικά στοιχεία”, ικανά να δικαιολογήσουν (ενόψει και των επιταγών της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας) την επιμήκυνση της (κατ’ αρχήν οριζόμενης, πενταετούς) προθεσμίας παραγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 4 περιπτ. β, σε συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ. 2 περιπτ. α του ΚΦΕ».

 

Πηγή

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια