Χρήση ιδιοπαραγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού στη Βιολογική Γεωργία

Αρχική » Ελλάδα » Χρήση ιδιοπαραγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού στη Βιολογική Γεωργία

Σχετικά με την απαίτηση άδειας παρέκκλισης στις περιπτώσεις χρήσης ιδιοπαραγόμενου σπόρου από του βιοκαλλιεργητές  το ΥΠΑΑΤ απάντησε :

  • Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) 2100/94 του Συμβουλίου προβλέπεται ότι «για τη διασφάλιση της γεωργικής παραγωγής, οι καλλιεργητές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν για σκοπούς αναπαραγωγής σε αγρό της εκμετάλλευσης τους, το προϊόν της συγκομιδής το οποίο έλαβαν φυτεύοντας στην εκμετάλλευση τους, πολλαπλασιαστικό υλικό μιας ποικιλίας, εκτός των υβριδίων ή των σύνθετων ποικιλιών η οποία καλύπτεται από κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικών ποικιλιών»

Οι οδηγίες που δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ για το θέμα του ιδιοπαραγόμενου σπόρου είναι: οι καλλιεργητές μπορούν να κρατούν μέρος της συγκομιδής τους για σκοπούς αναπαραγωγής (ιδιοπαραγόμενους και ιδιοχρησιμοποιούμενους σπόρους/farm saved seed) αλλά με την προϋπόθεση να χρησιμοποιείται μόνο στις εκμεταλλεύσεις τους και να μη γίνει το προϊόν συγκομιδής, αντικείμενο εμπορίας ως πολλαπλασιαστικό υλικό, καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί παράβαση της οριζόντιας νομοθεσίας και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000€.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω απαιτήσεις για τη χρήση ιδιοπαραγόμενου σπόρου σποράς επισημαίνονται τα κάτωθι:

  1. Παραγωγοί που είναι ενταγμένοι στο σύστημα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία δύναται να χρησιμοποιούν μέρος της παραγωγής τους για σκοπούς αναπαραγωγής χωρίς την απαίτηση έκδοσης άδειας παρέκκλισης με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Το προϊόν που θα χρησιμοποιηθεί ως πολλαπλασιαστικό υλικό προέρχεται από καλλιέργεια που: α) είναι σε βιολογικό στάδιο ή β) βρίσκεται σε στάδιο μετατροπής υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει  διαθέσιμο βιολογικό πολλαπλασιαστικό υλικό του ίδιου είδους στη βάση δεδομένων με τους βιολογικούς σπόρους σποράς.
  2. Οι ΟΕΠ στην περίπτωση που οι παραγωγοί έχουν χρησιμοποιήσει ιδιοπαραγόμενο σπόρο ως πολλαπλασιαστικό υλικό στην εκμετάλλευση οφείλουν να ελέγχουν:
  • Εάν το είδος έχει καλλιεργηθεί τις προηγούμενες περιόδους στην εκμετάλλευση του παραγωγού
  • Εάν ο σπόρος που θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή προέρχεται από ποικιλίες που δεν καλύπτονται από κοινοτικό ή εθνικό δικαίωμα
  • Ότι ο χρησιμοποιούμενος σπόρος προέρχεται από στάδιο καλλιέργειας σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω
  1. Οι παραγωγοί που εντάσσονται σε καθεστώς ελέγχου για τη βιολογική γεωργία και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν συμβατικό ιδιοπαραγόμενο σπόρο στην εκμετάλλευση τους θα πρέπει να αιτηθούν για την άδεια παρέκκλισης

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια