100% Επιδότηση πτυχιούχων 3βάθμιας εκπαίδευσης

ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ 5.000€ έως 25.000€ - ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

epixeiriseis-espa
Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » 100% Επιδότηση πτυχιούχων 3βάθμιας εκπαίδευσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο δεύτερος κύκλος του επιδοτούμενου προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Πρόκειται για ενισχυόμενη δράση μέσω της οποίας δίδεται η δυνατότητα επιχορήγησης του 100% των δαπανών που θα υλοποιηθούν και οι οποίες μπορούν να ανέλθουν από 5.000€ έως 25.000€. Σε περίπτωση συνεργατικού σχήματος, το ποσό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και τις 50.000€. Μεταξύ των επιδοτούμενων δαπανών βρίσκεται και το σύνολο των λειτουργικών εξόδων (ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, εξοπλισμός, κτιριακές δαπάνες, κόστος μισθοδοσίας κ.α).

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Μπορούν να συμμετέχουν

Κατηγορία Α

  • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης
  • Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης
  • Υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία µε ανέργους ή μισθωτούς

Κατηγορία Β

  • Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών

Βασικές προϋποθέσεις:

  • Ο μέσος όρος του εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.
  • Για την κατηγορία Β, ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000,00€.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε εταιρίες, να έχουν ενταχθεί στο παρελθόν (από την 1.1.2013 μέχρι και σήμερα) σε λοιπά επιδοτούμενα προγράμματα κλπ.

Ενδεικτικές Επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

Δικηγόρος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Τοπογράφος Μηχανικός, Ιατρός, Οδοντίατρος, Κτηνίατρος, Φυσιοθεραπευτής, Ψυχολόγος, Γεωπόνος, Γεωλόγος, Δασολόγος, Σχεδιαστής, Οικονομολόγος, Διακοσμητής, Δημοσιογράφος, Μεταφραστής, Σκηνοθέτης, Ενδυματολόγος, Προγραμματιστής, Λογιστής, Βρεφονηπιοκόμος κ.α.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και η διάρκεια υλοποίησης φτάνει έως και τους 24 μήνες.

Η δυνατότητα υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στην δεύτερη περίοδο υποβολών φτάνει έως και την 11-10-2017, ενώ ακολουθεί μία τελευταία περίοδο το Δεκέμβριο (13.12.2017).

Τα έμπειρα στελέχη της planO2 ΙΚΕ διαθέτουν εμπεριστατωμένη γνώση & εξειδίκευση ενώ βρίσκονται στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουν για το σύνολο των προϋποθέσεων, των επιλέξιμων δαπανών αλλά και των κριτηρίων βαθμολογίας τα οποία και θα οδηγήσουν την επενδυτική σας πρόταση σε θετικό αποτέλεσμα.

www.plano2.gr

Τηλ. 2311821025-6

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια