Ερώτηση προς τα μέλη του ΠΥΣΠΕ και προς το ΑΠΥΣΠΕ από τους υποψηφίους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Ερώτηση προς τα μέλη του ΠΥΣΠΕ και προς το ΑΠΥΣΠΕ από τους υποψηφίους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας

Υπό την ιδιότητα μας ως υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αιτούμαστε  γραπτή απάντηση εντος του προβλεπόμενου χρόνου στο παρακάτω ερώτημα. Πως προκύπτουν τα κενά των ειδικοτήτων ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ32 (6 κενά ΠΕ08 και 6 κενά ΠΕ32) που έχετε ανακοινώσει, όταν δεν υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κοζάνης. Σε υπολογισμό των ωρών διδασκαλίας με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων ενιαίου τύπου, τα έξι κενά των ΠΕ08 καλλιτεχνικών, καλύπτουν μόνο 9- δωδεκαθέσια σχολεία, ενώ τα έξι κενά ΠΕ32 καλύπτουν 18 δωδεκαθέσια σχολεία, σε σύνολο 70 σχολικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης ( εκ των οποίων τα 35 εξαθέσια και τα 22 δωδεκαθέσια, περίπου).

18

Με παρόμοιο συλλογισμό όσον αφορά τις απαιτούμενες ώρες και τον αριθμό τον σχολείων, αιτούμαστε επίσης απάντηση στο ίδιο ερώτημα, πως προκύπτουν τα κενά των ειδικοτήτων ΠΕ08 και ΠΕ32 για τις  πρωτοβάθμιες διευθύνσεις, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας.

Η επιλεκτική αποτύπωση των κενών, ανά ειδικότητα είναι διοικητικά παράτυπη πράξη που βαρύνει τους υπογράφοντες-μέλη του ΠΥΣΠΕ, εμείς ως έχοντες νόμιμο συμφέρον, πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα προκειμένου οι μαθητές της περιοχής να έχουν ισότιμη παροχή ποιοτικής Παιδείας και ως υποψήφιοι αναπληρωτές θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους το ιερό δικαίωμα στην εργασία, ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί.

Σας αναφέρουμε επίσης, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις υπ’ αριθμ. 1858, 1859 και 1860/2017 αμετάκλητες αποφάσεις του έκρινε ότι τα μαθήματα ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια (Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά και Γυμναστική -κρίση που ισχύει και για το ΤΠΕ) επιβάλλεται με βάση το νόμο και το Σύνταγμα να ανατίθενται ως κανόνας μόνο σε εκπαιδευτικούς αντιστοίχων ειδικοτήτων.

Μόνο κατ’ εξαίρεση και εκτάκτως, μπορεί το εκάστοτε ειδικό μάθημα να γίνει ανάθεση σε δασκάλους ΠΕ70.

Τούτο μάλιστα υπό δύο αυστηρές ουσιαστικές προϋποθέσεις, ήτοι μόνο εφόσον:

α) δεν υπάρχει στη σχολική μονάδα διαθέσιμος ειδικός εκπαιδευτικός,

β) διαπιστώνεται κατά περίπτωση ότι κάθε συγκεκριμένος δάσκαλος έχει επαρκή γνώση, όχι αυθαίρετα και επιπόλαια, αλλά αποδεδειγμένα με βάση τις ακαδημαϊκές του σπουδές.

Μάλιστα τον αντίστοιχο περιορισμό είχε θέσει και το ίδιο το ΙΕΠ.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό έταξε δεσμευτικά ως περαιτέρω δεσμευτική διαδικαστική προϋπόθεση, τη σύνταξη ειδικά αιτιολογημένης κρίσης (διοικητικής πράξης) περί συνδρομής των ως άνω ουσιαστικών προϋποθέσεων, προφανώς ως εχέγγυο τήρησης της ουσίας της απόφασής του. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Πηγή

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια