Διαγωνισμός για το αναψυκτήριο στη Σπηλιά του Δράκου – Το ελάχιστο όριο ενοικίου - OlaDeka

Διαγωνισμός για το αναψυκτήριο στη Σπηλιά του Δράκου – Το ελάχιστο όριο ενοικίου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς με την επωνυμία «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία του κυλικείου – αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του χώρου υποδοχής του Σπηλαίου Δράκου του Δήμου Καστοριάς, συνολικού  εμβαδού  130  τ.μ σύμφωνα με την υπ’ άριθ.  13/2012 οικοδομική άδεια, η οποία αναθεωρήθηκε με την υπ’ άριθ. πρωτ. 349/15 αναθεώρηση.

  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς με την επωνυμία «Ορεστειάς» (Αθανασίου Διάκου 1) στις 02/10/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ έως 10.30 π.μ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας στις 27/09/2017, ημέρα Τετάρτη και 28/09/2017, ημέρα Πέμπτη από τις 10:00πμ έως 14:00πμ στην έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης στην Αθανασίου Διάκου 1  επί ποινή αποκλεισμού, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των  τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ το μήνα.

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των 1.000 (χιλίων) ευρώ και κατατίθεται στην Επιτροπή με την προσκόμιση :

  • ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
  • εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα πιστωτικού Ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» τηλ. 2467022292, με έδρα Αθανασίου Διάκου 1, αρμόδιος υπάλληλος κα. Αντωνίου Αικατερίνη.

Ο Πρόεδρος

Ζήσης Λάζαρος

Αναλυτικά στη Διακήρυξη ΕΔΩ

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria