Ο Αλέξης κουρεύει τα δάνεια των Αγροτών έως 50% - OlaDeka

Ο Αλέξης κουρεύει τα δάνεια των Αγροτών έως 50%

Εξωδικαστικό «κούρεμα» άνω του 50% σε χρέη 80.000 αγροτών

Πλήρη διαγραφή πανωτοκίων και «κούρεμα» λογιστικού υπολοίπου έως πάνω από 50% προβλέπει, ανά περίπτωση, ο παράλληλος εξωδικαστικός συμβιβασμός για τα «κόκκινα» αγροτικά δάνεια της πρώην ΑΤΕbank, ο οποίος μπαίνει σε εφαρμογή από τις 20 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα σε τουλάχιστον 80.000 επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα και σε συνεταιρισμούς.
Το σχέδιο επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση της βιώσιμης οφειλής όπως αυτή καθορίζεται από τα περιουσιακά στοιχεία του αγρότη δανειολήπτη. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου μέχρι το ύψος της αξίας της περιουσίας του οφειλέτη, μειωμένης σε ποσοστό 10%.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί (και, φυσικά, έχει την οικονομική δυνατότητα) να κλείσει τους λογαριασμούς του με την πρώην Αγροτική, καταβάλλοντας άμεσα ένα ποσό, η διαγραφή μπορεί να ξεπεράσει και το 50% της συνολικής οφειλής.

Για παράδειγμα, αγρότης με οφειλή 100.000 ευρώ και πραγματική εμπορική αξία της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του στα 50.000 ευρώ, θα μπορεί να διευθετήσει οριστικά το χρέος του, πληρώνοντας 45.000 ευρώ, να επιτύχει δηλαδή διαγραφή του 55% της οφειλής.
Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα εκ νέου υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3259/2004 (σ.σ.: ο γνωστός νόμος «περί πανωτοκίων), κάτι που οδηγεί σε επανυπολογισμό και επαναπροσδιορισμό της οφειλής.

Ουσιαστικά το σχέδιο αφορά έναν παράλληλο εξωδικαστικό μηχανισμό μόνο για αγροτικά δάνεια της πρώην ΑΤΕ και δάνεια που ελήφθησαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεννόηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και τη διαχειρίστρια εταιρία της ΑΤΕ (PQH) στοχεύει στο να δοθεί λύση στο πρόβλημα των «κόκκινων» αγροτικών δανείων ύψους 1,75 δισ. ευρώ.
Ερχεται να καλύψει το κενό που αφήνει ο νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, στις διατάξεις του οποίου δεν μπορεί να υπαχθεί η μεγάλη πλειονότητα του αγροτικού κόσμου, καθώς δεν έχει πτωχευτική ικανότητα. Διαφέρει ως προς αυτόν στο ότι αφορά μόνο έναν πιστωτή (την πρώην ΑΤΕbank) και δεν οδηγεί, υποχρεωτικά, σε συμφωνία πιστωτών και αντίστοιχη συνολική μείωση του βάρους του οφειλέτη. Η διάρκεια της ρύθμισης μπορεί να φτάσει μέχρι τα 10 έτη, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του οφειλέτη ή του εγγυητή, η οποία ωστόσο δεν πρέπει υπερβαίνει τα 75 έτη στη λήξη της ρύθμισης.

Η αποπληρωμή θα μπορεί να γίνει σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή ανισόποσες, συμφωνούμενες με τον οφειλέτη, δόσεις, ενώ απαραίτητη είναι η είσπραξη προκαταβολής, το ποσό της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο του ύψους της νέας δόσης ή τα 750 ευρώ. Η ρύθμιση θα έχει και επιτόκιο, με βάση την τιμή του euribor, περίπου στο 4%.

Σχετικά με το ποσό διαγραφής, αν η ρύθμιση τηρηθεί, το ποσό των εξωλογιστικών τόκων θα διαγραφεί με την εξόφληση του υπολοίπου. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό καθίσταται απαιτητό.

Προϋποθέσεις

Για την ένταξη στον παράλληλο εξωδικαστικό μηχανισμό θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
Καθυστερημένη οφειλή τουλάχιστον 90 ημερών στις 31/12/2016.
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε τουλάχιστον ένα οικονομικό έτος της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης (όπως προκύπτουν από το Ε3).

Ποιους αφορά

Η ρύθμιση αφορά όσους ασκούν αγροτική, κτηνοτροφική και πτηνοτροφική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών τους που καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Οφειλές που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3259/2004 (ρύθμιση για πανωτόκια) θα αναπροσαρμοστούν κατά τις επιταγές του νόμου, εφόσον οι οφειλέτες προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την υπαγωγή τους.

kourema-agrotes

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria