Για 4η χρονιά προκηρύσσεται το πετυχημένο Μεταπτυχιακό MOGMAT

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Για 4η χρονιά προκηρύσσεται το πετυχημένο Μεταπτυχιακό MOGMAT

Ανακοινώνετε η προκήρυξη για 4η συνεχόμενη χρονιά του εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ-MOGMATΦEK-1171τ.β./18 Ιουνίου 2015)  με τίτλο«Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου», «Petroleum oil and  gas management and transportation »  για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Τα Μαθήματα του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (Π.Μ.Σ-MOGMAT)  θα διεξάγονται για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά ή και τα τεχνολογικά μαθήματα  στην Κοζάνη.

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ.- ΜΒΑ ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε πενήντα (50) φοιτητές.

Μεταφορτώστε από εδώ την πλήρη προκήρυξη και από εδώ την αίτηση προεγγραφής

Πηγή

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια