Σοκ και δέος το νέο Μνημόνιο - Διαβάστε τον τελικό «λογαριασμό» - OlaDeka

Σοκ και δέος το νέο Μνημόνιο – Διαβάστε τον τελικό «λογαριασμό»

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

Το τελικό κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή και θα ψηφιστεί την Πέμπτη, προβλέπει μέτρα «σοκ και δέος» για εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους. Από την αιτιολογική έκθεση αποκαλύπτονται τα βασικά σημεία των σκληρών περικοπών για τους συνταξιούχους από το 2019 μέχρι το 2021. Συνολικά οι περικοπές είναι 2,7 δις ευρώ στις συντάξεις κι όχι 1% του ΑΕΠ ή 1,8 δις ευρώ από το συνταξιοδοτικό. Ο λογαριασμός δηλαδή, περιέργως, αυξήθηκε καθώς σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση θα γίνουν περικοπές 2,262 δις ευρώ το 2019 στις κύριες συντάξεις και συνολικά 2,505 δις έως το 2021.

Επίσης, αναμένονται τα έσοδα από την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και την συμπερίληψη στο φορολογητέο αποτέλεσμα και των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών (δηλ. από τη μη αφαίρεση αυτών). Το ύψος της εκτιμάται στο ποσό των 53 εκ. ευρώ για το 2018, στα 124 εκ. ευρώ για το 2019, στα 126 εκ. ευρώ για το 2020 και στα 128 εκ. ευρώ για το 2021.
Σοκ και δέος το νέο Μνημόνιο - Διαβάστε τον τελικό «λογαριασμό»

Σε ότι αφορά το αφορολόγητο όριο που θα μειωθεί το 2020 (αν δεν προκύψει ανατροπή λόγω μη επίτευξης των στόχων) το όφελος για τον προϋπολογισμό υπολογίζεται στο ποσό των 1.920 εκ. ευρώ και για το έτος 2021 και μετά στο ποσό των 2.058 εκ. ευρώ.

Ακόμη, 232 εκατ. ευρώ θα κοπούν το 2019 από τις περικοπές στις προσωπικές διαφορές των επικουρικών συντάξεων. Σωρευτικά οι περικοπές θα φτάσουν τα 218 εκατ. ευρώ το 2021, σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ.

Από τα υπόλοιπα μέτρα ξεχωρίζουν οι περικοπές 83,5  εκατ. ευρώ από τα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου το 2017-2018.

Συγκεκριμένα προβλέπονται από φέτος μειώσεις 36,2 εκατ. ευρώ από παρεμβάσεις στους μισθούς των ειδικών λειτουργών και υπαλλήλων των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ακόμη:

* 189 εκατ. ευρώ από την κατάργηση της μείωση του φόρου εισοδήματος για ιατρικές δαπάνες, καθώς και μείωση κατά 1,5% του φόρου εισοδήματος που παρακρατείται στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και λοιπά,

* 44 εκατ. ευρώ από την κατάργηση της έκπτωσης από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή.

Φορολογικά

Μειώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2020 η έκπτωση φόρου που χορηγείται σε μισθωτούς και συνταξιούχους.

Μειώνεται κατά 650 ευρώ και διαμορφώνεται από 1900 σε 1250 ευρώ για τους μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς παιδιά, από 1950 σε 1300 για όσους έχουν ένα παιδί, από 2000 σε 1350 για όσους έχουν δυο παιδιά και από 2100 σε 1450 για όσους έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά.

Το αφορολόγητο όριο μειώνεται από 8.646 σε 5.681 για μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς προστατευόμενα τέκνα, από 8.863 σε 5.909 για όσους έχουν ένα παιδί, από 9.090 σε 6.136 για όσους έχουν δυο παιδιά και από .9545 σε 6.590 για όσους έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι εφόσον κρίνει το κουαρτέτο των θεσμών ότι δεν επιτυγχάνεται ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019 τότε η μείωση του αφορολόγητου θα έρθει ένα έτος νωρίτερα, δηλαδή από το 2019. Από τη μείωση του αφορολόγητου προκαλείται επιβάρυνση σε όλους τους μισθωτούς και συνταξιούχους από μερικές εκατοντάδες ευρώ έως και 650 ευρώ ετησίως

Τα αντίμετρα

Παράλληλα καταγράφονται τα αντίμετρα τα οποία θα τεθούν σε ισχύ εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι. Το 2019 προβλέπονται:

* 600 εκατ. ευρώ, από τη θέσπιση επιδόματος στέγασης για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας,

* 150 εκατ. ευρώ, για την επιδότηση ίδρυσης νέων μονάδων παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών κ.λπ. (άρθρο 4)

* 190 εκατ. ευρώ, από την επέκταση του θεσμού των «Σχολικών γευμάτων» στο σύνολο της υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης,

* 260 εκατ. ευρώ, από την αύξηση των πιστώσεων για την καταβολή του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων,

260 εκατ. ευρώ, από την επιχορήγηση του Ο.Α.Ε.Δ., για την υλοποίηση μέτρων ενίσχυσης της εργασίας,

* 300 εκατ. ευρώ, από την διάθεση πρόσθετων πιστώσεων, για τη χρηματοδότηση δράσεων των καθεστώτων ενισχύσεων του ν. 4399/2016 κ.λπ.

* 240 εκ. ευρώ από την ανάληψη του κόστους μειωμένης συμμετοχής προσώπων, στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης,

Για τα φορολογικά αντίμετρα που θα τεθούν σε ισχύ το 2020 οι προβλέψεις είναι:

* 209 εκατ. ευρώ, για το έτος 2020 και μετά, από την χορήγηση μείωσης φόρου κατά 30% στο ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

* 877 εκατ. ευρώ, για το έτος 2020 και 997 εκατ. ευρώ από το έτος 2021 και μετά, από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή (στο 20% από 22%) που επιβάλλεται στο εισόδημα από 0 – 20.000 ευρώ.
* 368 εκατ. ευρώ για το έτος 2020 και 613 εκατ. ευρώ για το έτος 2021 και μετά, από την αύξηση του ύψους του εισοδήματος των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, επί του οποίου επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, καθώς και από την αναπροσαρμογή επιμέρους συντελεστών για τον υπολογισμό της εν λόγω εισφοράς επί κατηγοριών εισοδημάτων.
* 461 εκατ. ευρώ για το έτος 2020 και 270 εκατ. ευρώ για το έτος 2021 και μετά, από τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προβλέπεται μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Ειδικότερα οι αλλαγές είναι οι εξής
·         0 – 12.000 0%       (από 0%)
·         12.000 – 20.000      0% (από 2,2%)
·         20.001 – 30.000      0% (από 5,0%)
·         30.001 – 40.000     2,0% (από 6,5%)
·         40.001 – 65.000     5,0% (από 7,5%)
·         65.001 – 220.000   9,0% (ίδιο ποσοστό)
·         220.000 και πάνω   10% (ίδιο ποσοστό)

Η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης είναι μεγαλύτερη από αυτήν που είχε διαρρεύσει τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα για τα εισοδήματα από 30.000 έως 65.000 ευρώ

Τέλος προβλέπεται ετήσια απώλεια εσόδων από την υπαγωγή στον χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχονται για την γεωργική παραγωγή, μέτρο που θα τεθεί σε ισχύ από φέτος. Το κόστος εκτιμάται στο ποσό των 22 εκατ. ευρώ από το 2018 και μετά και στο ποσό των 12 εκατ. ευρώ για το τρέχον έτος.

 

 

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria