Σημαντικές αλλαγές στην παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με το Νόμο 4467/2017 - OlaDeka

Σημαντικές αλλαγές στην παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με το Νόμο 4467/2017

Του δικηγόρου Ιωσήφ Χατζητιμοθέου *

trapezokathismata

Μείζονος σημασίας αλλαγές στο καθεστώς της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας επιφέρει το άρθρο 15 του Νόμου 4467/2017, το οποίο τροποποιεί τις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του Νόμου 2971/2001.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται και ισχύουν τα ακόλουθα:

Ως απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας ορίζεται κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους.

Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έναντι ανταλλάγματος, κατόπιν δημοπρασίας, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Η διαδικασία δημοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παραχώρηση ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ενώ κατά κανόνα η παραχώρηση της παρούσας παραγράφου γίνεται πάντοτε με αντάλλαγμα.

Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου.

Αν παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού για την εκμίσθωση καθισμάτων και ομπρελών, η έκταση αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την εκμίσθωση ομπρελών και καθισμάτων, πρέπει μεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάμεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων μήκους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται εάν πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκμισθωθούν καθίσματα και ομπρέλες από εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήματα και μόνο για το χώρο εμπρός από τα καταστήματά τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Νομοθέτης δεν εισήγαγε κανένα περιορισμό αναφορικά με την τυχόν υποχρέωση παραχώρησης ελεύθερης λωρίδας κατά μήκος της ακτής όπως άλλωστε δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο μέχρι και σήμερα στις διατάξεις του Νόμου 2971/2001.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΔΠ//0005159/586Β ΕΞ (ΦΕΚ Β 578/2015) στο άρθρο 9 στοιχ. β προβλέπει ότι «η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν υπερβαίνει το 50% του παραχωρύμενου χώρου, προκειμένου να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής, πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, από την ακτογραμμή για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων» ενώ η ισχύς της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης έχει παραταθεί μέχρι την 30-04-2017.

iosif-xatzitimotheou

*Ο Ιωσήφ Χατζητιμοθέου είναι Δικηγόρος Καστοριάς, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.

tentes-limni1-1

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria