Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2017

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Κοζάνη » Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2017

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας καλεί να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2017»,που απευθύνεται Μόνο σε Δημόσιους Φορείς. 

Στόχος του Διαγωνισμού, είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι κατηγορίες Βραβείων στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε, είναι οι εξής:
Προώθηση Επιχειρηματικότητας
– Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες
– Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
– Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης
– Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας

Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής:

1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας των προτάσεων που θα προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού.
2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή των καλύτερων συμμετοχών (shortlist).

Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες. Η καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, θα βραβευθεί το Νοέμβριο 2017 στην Εσθονία.

Αν εκπροσωπείτε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχει συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής σας, σας καλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις σας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το αργότερο έως την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017.

  • Ειδικότερα, η διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό περιλαμβάνει:

– Εγγραφή στο κεντρικό σύστημα αυθεντικοποίησης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,
– Συμπλήρωση και υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σας ηλεκτρονικά, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://apps.ggb.gr/cas/login…

 

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια