Αποκάλυψη: Νέο εθνικό ταμείο για «έξτρα» σύνταξη

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΕΚΠΛΗΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Αρχική » Ελλάδα » Αποκάλυψη: Νέο εθνικό ταμείο για «έξτρα» σύνταξη

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ

Πρωτοβουλία για τη σύσταση Εθνικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης που θα δίνει συμπληρωματικές συντάξεις στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα έναντι της οικειοθελούς καταβολής χαμηλών εισφορών -οι οποίες θα υπολογίζονται επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού- αναλαμβάνουν η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ).

Το σχέδιο σύστασης Εθνικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης θα τεθεί επί τάπητος την ερχόμενη Δευτέρα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων για την ανανέωση της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

 Ωστόσο, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της «Ημερησίας», το θέμα έχει ήδη συζητηθεί ανεπισήμως σε συναντήσεις κορυφαίων συνδικαλιστικών στελεχών ως «απάντηση» στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των, κατά τα άλλα, «εγγυημένων» από το κράτος συνταξιοδοτικών παροχών και ως μια «ασπίδα» προστασίας του εισοδήματος μετά την «έξοδο» από την αγορά εργασίας.
Σε αντιδιαστολή με την ιδιωτική ασφάλιση, η επαγγελματική δεν έχει σκοπό το κέρδος, λειτουργεί με βάση τις συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων

Σε αντιδιαστολή με την ιδιωτική ασφάλιση, η επαγγελματική δεν έχει σκοπό το κέρδος, λειτουργεί με βάση τις συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα αλλά και την ήδη ακολουθούμενη πρακτική από τα ευρωπαϊκά και κάποια ελληνικά συνδικάτα τα οποία έχουν δημιουργήσει επαγγελματικά ταμεία, υποστηρίζει ότι η σύσταση Εθνικού ΤΕΑ μπορεί και πρέπει να γίνει χωρίς χρονοτριβή, κατόπιν μελέτης και με την παροχή φορολογικών κινήτρων, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η διαδικασία για τη σύσταση του Εθνικού ΤΕΑ, εφόσον «κλειδώσει» η συμφωνία με τις εργοδοτικές οργανώσεις (σ.σ. απαιτείται η καταβολή εργοδοτικής εισφοράς), θα ξεκινήσει με τη δημιουργία μεικτής επιτροπής που, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα εξετάσει το σχετικό πλαίσιο, τις μορφές χρηματοδότησης και τα τυχόν φορολογικά ή άλλα κίνητρα που, από κοινού, θα ζητήσουν η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις να θεσπιστούν.

Αποκάλυψη: Νέο εθνικό ταμείο για «έξτρα» σύνταξη

Το Εθνικό ΤΕΑ, ακόμη κι αν λειτουργήσει σε εθελοντική βάση, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει τον βασικό «κορμό» για την προσχώρηση σε αυτό ακόμη και κλαδικών (ανάλογα με το επάγγελμα) οργανώσεων αναπτύσσοντας, έτσι, ένα ισχυρό συμπληρωματικό συστήματα του δεύτερου πυλώνα της ασφάλισης – δίπλα στην κοινωνική ασφάλιση για την οποία τα συνδικάτα δεν θα σταματήσουν να δίνουν «μάχες», λένε κορυφαία συνδικαλιστικά στελέχη.

Η λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων, άλλωστε, δεν αντιστρατεύεται την κοινωνική ασφάλιση (δίνουν έξτρα παροχές επιπλέον των παροχών από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση). Και, με βάση τη διεθνή εμπειρία, φαίνεται ότι διασφαλίζουν περισσότερο το τελικό ύψος του εισοδήματος μετά τη συνταξιοδότηση απ’ ό,τι τα αμιγώς διανεμητικά συστήματα που βρίσκονται σε κρίση λόγω του δημογραφικού, της κακής διαχείρισης (από το κράτος) των αποθεματικών, των ελλειμμάτων κ.ά.

Σε αντιδιαστολή με την ιδιωτική ασφάλιση, η επαγγελματική δεν έχει σκοπό το κέρδος, λειτουργεί με βάση τις συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων, το ασφάλιστρο δεν εξατομικεύεται, οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται προαιρετικά και υπάρχει συνεχής έλεγχος και εποπτεία.

Τι ισχύει για τα επαγγελματικά ταμεία 

Η κρίση εμπιστοσύνης στην κύρια και στην επικουρική κοινωνική ασφάλιση, μετά τις μεγάλες περικοπές και τις ανατροπές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, συνέβαλε στη δημιουργία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης σε αρκετούς κλάδους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ίδρυση ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης μπορεί να γίνεται προαιρετικά ανά επιχείρηση, ανά κλάδο ή κλάδους εργαζομένων με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή και με συμφωνία μεταξύ τους.

Από τις διατάξεις του νόμου, μάλιστα, προκύπτει με σαφήνεια η πρόθεση του νομοθέτη να χορηγήσει τη δυνατότητα σύστασης επαγγελματικών ταμείων σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, είτε παρέχουν εξαρτημένη εργασία είτε ανεξάρτητη είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι, καθώς και οι αγρότες.

  • Βασική προϋπόθεση για την ίδρυση ΤΕΑ είναι ο αριθμός των ασφαλιζόμενων ανά επαγγελματικό κλάδο ή επιχείρηση να υπερβαίνει τους 100.
  • Η νομική τους μορφή είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
  • Το καταστατικό τους δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από εγκριτική απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
  • Χρηματοδοτούνται από τους εργαζομένους ή και τους εργοδότες.
  • Τα αποθεματικά είναι υποχρεωτικά και πρέπει να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις του ταμείου.

Υπόκεινται στην εποπτεία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως προς τη νομιμότητα ,φερεγγυότητα και την προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων. Επιπλέον έχουν τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ως προς την οικονομική λειτουργία και τη βιωσιμότητα σε σχέση με το πρόγραμμα παροχών και επενδύσεων

Να σημειωθεί ότι στη χώρα μας λειτουργούν ήδη «Ταμεία Προαιρετικής Επαγγελματικής Ασφάλισης» (υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Οικονομολόγων, Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ, Γεωτεχνικών, Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος, εταιρειών κ.ά.) αλλά και «Υποχρεωτικής Ασφάλισης» (Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Φαρμακευτικών Εργασιών, Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων, Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών).

ΤΑ ΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Πάνω από το 25% του ενεργού πληθυσμού της Ευρώπης έχει «κάλυψη» από επαγγελματικά ταμεία, ενώ σε όλες τις χώρες το κράτος ασκεί εποπτεία χωρίς να εμπλέκεται στη διοίκηση ή να διαχειρίζεται τις εισφορές. Σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο την εποπτεία έχουν τα υπουργεία Οικονομικών, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο, στη Φινλανδία τον έλεγχο ασκεί ειδική ανεξάρτητη αρχή, στη Γαλλία λειτουργεί ειδικό σώμα εποπτείας, στην Ολλανδία την εποπτεία έχει το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια