Πρόσκληση για οργάνωση-διεύθυνση Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Καστοριάς - OlaDeka

Πρόσκληση για οργάνωση-διεύθυνση Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Καστοριάς

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς καλεί τους ενδιαφερόμενους νομικά ή φυσικά πρόσωπα ,αρχιμουσικούς που έχουν τα παρακάτω προσόντα να υποβάλλουν επιστολή εκδήλωσης του ενδιαφέροντος για την ανάληψη των υπηρεσιών.

Το έργο αφορά την οργάνωση – διεύθυνση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Νομικού Προσώπου του Δήμου Καστοριάς και την μουσική διδασκαλία των μελών της και θα ανατεθεί απ ευθείας από τον Πρόεδρο του Νομικού προσώπου σύμφωναμε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα,αρχιμουσικοί που διαθέτουν πτυχία:

– «Ενοργανώσεως πνευστών οργάνων και διευθύνσεως μπάντας»

– Αρμονίας ή ωδικής-Αντιστίξεως και φυγής και τριετής προϋπηρεσία ως μουσικού εκτελεστή.

Ελλείψει πτυχίου διπλώματος αντίστιξης και φυγής , αρκούν τα λοιπά διπλώματα ή πτυχία.

Η περίοδος εκτέλεσης της ανάθεσης θα είναι 12 μήνες και ο προϋπολογισμός της 20.832 €, στον οποίο περιλαμβάνεται και το ΦΠΑ

Οι προσφορές ή επιστολές των ενδιαφερομένων θα πρέπει να σταλούν στο γραφείο διοίκησης του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, Λ. Κύκνων 1-Καστοριά

έως την Παρασκευή 09-12-2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.

ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria