Προσλήψεις - Voucher 2016: Οι 60 ειδικότητες που ανοίγουν 23.000 θέσεις για ανέργους - OlaDeka

Προσλήψεις – Voucher 2016: Οι 60 ειδικότητες που ανοίγουν 23.000 θέσεις για ανέργους

Προσλήψεις 23.000 ανέργων από 60 διαφορετικές ειδικότητες και επαγγέλματα προβλέπει το νέο πρόγραμμα απασχόλησης με προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την 1η ως τις 30 Δεκεμβρίου 2016.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι ηλικίας 29 ως 64 ετών απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο-Λύκειο) καθώς και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι κάτοχοί τίτλων σπουδών της «μεταδευτεροβάθμιας» εκπαίδευσης (ΙΕΚ)

Μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2016, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα http://voucher.gov.gr. Μέσω της ιστοσελίδας οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο και τους όρους συμμετοχής που ορίζει η σχετική πρόσκληση, θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση, αλλά και για τυχόν θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει από  2 κλάδους. 

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 500 ωρών (περίπου 5 μήνες) σε επιχειρήσεις από 10 κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας (Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας).

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 4+1 στάδια:

  1. Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής που παρουσιάζονται στον πίνακα.
  2. Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.
  3. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
  4. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
  5. Διατήρηση στην εργασία 10.000 ανέργων από τους 23.000 που θα επιλεγούν μετά τη λήξη του προγράμματος, με επιχορήγηση των επιχειρήσεων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 112 εκατ. ευρώ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα (29-64 ετών) και έχουν ολοκληρώσει είτε α) υποχρεωτική έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε β) προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) ή  προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Το πρόγραμμα έχει ανασχεδιαστεί τους τελευταίους μήνες από το γραφείο της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Ράνιας Αντωνοπούλου,  με στόχο να  απευθύνεται σε 23.000 χιλιάδες άνεργους με τον ίδιο προϋπολογισμό.

Στο  εξής, όλοι οι ωφελούμενοι  θα  λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα για τη θεωρία και την πρακτική άσκηση, συνολικού ύψους 2.600 ευρώ, δηλαδή για τους 6 περίπου μήνες που θα διαρκέσει το πρόγραμμα οι ωφελούμενοι θα επιδοτηθούν με 433 ευρώ το μήνα, μικτά.

ΟΙ 60 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 10 ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ 23.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 29 ΩΣ 64 ΕΤΩΝ ΜΕ 5ΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ 1 ΜΗΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΟ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
 ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER)
LOGISTICS
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
 ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΗ – ΥΔΡΟΒΟΛΗ)
 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ
ΤΠΕ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)
ΤΡΟΦΙΜΑ -ΠΟΤΑ
Τεχνικός παραγωγής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΑΣΙΚΟΥ τομεα
τεχνιτησ μελισσοκομιασ
 αμπελουργια – οινοποϊΙα
τεχνικοσ βιομ/κων εγκαταστασεων κρεατοσ Και πουλερικων
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ διαχ/σησ και εμποριασ νωπων οπωροκηπευτικων
τεχνιτησ γαλακτομιασ –τυροκομιασ
τεχνιτησ θερμοκηπιακων καλλιεργειων
τεχνιτησ πτηνοτροφιασ
τεχνιτησ υδατοκαλλιεργειΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ DESIGN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
στελεχοσ διαχειρισησ ασφαλειασ και ποιοτητασ τροφιμων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria