Πετρόπουλος: «Προσφεύγω στην Αποκεντρωμένη διοίκηση αφού έχετε καταστρατηγήσει τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: «ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΑΜΕ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Πετρόπουλος: «Προσφεύγω στην Αποκεντρωμένη διοίκηση αφού έχετε καταστρατηγήσει τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

Πολλές οι εντάσεις στο δημαρχείο Καστοριάς λίγα λεπτά πριν την έναρξη του έκτατου δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την αντικατάσταση του προέδρου της Ορεστειάς.

Σημείο αναφοράς που δείχνει το κλίμα που επικρατεί είναι ο έντονος διαπληκτισμός μεταξύ εργαζομένων και μελών της δημοτικής Αρχής για τα δεδουλευμένα που δεν έχουν καταβληθεί ακόμα.
Εργαζόμενοι των δομών »επιτέθηκαν» αγανακτισμένοι σε δημοτικούς συμβούλους για την όλη κατάσταση που έχουν προκαλέσει στην »ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» και σε όλες τις δομές.

Σημαντική ήταν η στάση του Δημήτρη Πετρόπουλου ο οποίος κατέθεσε έγγραφο αμφισβητώντας τη νομιμότητα της προηγούμενης απόφασης, κατηγορώντας τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου για καταστρατήγηση του κώδικα δήμων και κοινοτήτων. Με λίγα λόγια ο Πετρόπουλος θεωρεί ότι η ψήφιση νέου προέδρου στην Ορεστειάς δεν αποτελεί έκτακτο θέμα (αφού με αντιπρόεδρο εν ενεργεία δεν είναι ακέφαλη) και έτσι δεν δικαιολογείται το γεγονός ότι δημιουργήθηκε κατεπείγουσα συνεδρίαση για το εν λόγω θέμα. Πρόεδρος έπρεπε να ψηφιστεί με απανωτές ψηφοφορίες κατά την πρώτη συνεδρίαση που έγινε την περασμένη Τρίτη κατά τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Το ίδιο έγγραφο συνυπογράφει ο κ. Κωτούλας.

Δείτε την ένσταση Πετρόπουλου:

Καστοριά 22 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Οι υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Καστοριάς αναφέρουμε:

Σχετικά με την 30η πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, ημέρα Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα: «Αντικατάσταση του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς Ορεστειάς» δηλώνετε ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι για την εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης και των Δομών που εποπτεύει, πρέπει άμεσα να ορισθεί στο Διοικητικό της Συμβούλιο νέο μέλος και νέος Πρόεδρος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, η οποία απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Από την πλευρά μας έχουμε να σας καταθέσουμε τα κάτωθι:

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς «Ορεστειάς» διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, όπου εκτός του παραιτηθέντος πλέον Προέδρου, έχει ορισθεί Αντιπρόεδρος και μέλη αυτού. Συνεπώς η Επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και διαχείρισης από τον Αντιπρόεδρο με προσωρινά έστω καθήκοντα Προέδρου και τα υπόλοιπα μέλη, απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα. Άρα καταπίπτει άμεσα το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 22-12-2016 με μοναδικό το ανωτέρω θέμα και δεν συνίσταται διαδικαστικά (Ν.3852/2010).

«Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 καλείται, όταν υπάρχουν κατεπείγουσες υποθέσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ημερών που απαιτείται κατά κανόνα για την επίδοση της πρόσκλησης σε τακτική συνεδρίαση, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στους Συμβούλους ακόμα και την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Ο χαρακτηρισμός και η αιτιολογία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κατεπειγόντων, επαφίεται καταρχήν στην κρίση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος και απευθύνει την πρόσκληση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, όμως το Δημοτικό Συμβούλιο είναι και πάλι αυτό που θα αποφανθεί, κατόπιν σχετικής συζήτησης, για το κατεπείγον ή μη της πρόσκλησης στο σύνολο της. Αν το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση δεν πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η συζήτηση τους αναβάλλεται». Θέτουμε λοιπόν άμεσα θέμα νομιμότητας και εγκυρότητας, της εν λόγω συνεδρίασης και τυχόν απόφασης που ληφθεί, με προσφυγή για τον λόγο αυτό στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Η αναβληθείσα συζήτηση του εν λόγω θέματος, ημερήσιας διάταξης προγενέστερης συνεδρίασης του Σώματος και συγκεκριμένα της 20ης Δεκεμβρίου 2016 Νο-5 «Αντικατάσταση του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς Ορεστειάς» κακώς δεν ολοκληρώθηκε, το καταγγέλλουμε προς διερεύνηση αρμοδίως, αποδίδοντας ευθύνες, μιας και όπως αναφέρθηκε από το προεδρείο σας απαιτούνταν απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και ενώ στην αμφιλεγόμενη καταμέτρηση ψήφων από πλευράς σας, διακόψατε χωρίς λόγο και αιτία την διαδικασία, καταπατώντας κατάφορα κάθε δημοκρατικό θεσμό, αναβάλλοντας το θέμα.

Σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων, «υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο Πρόεδρος. Σημειώνεται δε, ότι όλες οι ανωτέρω ψηφοφορίες γίνονται με αναφορά των ονομάτων ένα προς ένα των παρευρισκομένων παρόντων Δημοτικών Συμβούλων (ονομαστική ψηφοφορία). Κάτι που δεν πράξατε, όπως οφείλατε.

Στην συνεδρίαση τις Τριτης 20 -12-2016 θέσατε το θέμα της εκλόγης Προέδρου στην Ορεστειάς ,ο Δήμαρχος Καστοριάς πρότεινε για Πρόεδρο τον Αντιδήμαρχο Λάζαρο Ζήση ενώ αυτοπροτάθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος Πέτρόπουλος Δημήτριος ,στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο Ζήσης Λάζαρος  συγκέντρωσε 12 ψήφους και ο Πετρόπουλος Δημήτριος συγκέντρωσε 14 ψήφους, όπως καταγράφετε στα ηχογραφημένα πρακτικά και σε οπτικοακουστικό υλικό .Συνεπώς το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 26 συνολικά ψηφίσαντες, αποδεικνύει από μόνο του ότι κατά την ώρα διεξαγωγής της υπήρχε νόμιμη απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς. Άρα η ψηφοφορία ήταν καθόλα νόμιμη και συνεπώς παρήγαγε νομικό αποτέλεσμα. Εσείς αντί να εφαρμόσετε τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και να προχωρήσετε σε δεύτερη και Τρίτη ψηφοφορία όπως αυτός ρητά ορίζει ,αφού κανένας εκ των 2 υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή 21 ψήφους ως εκ θαύματος προχωρήσατε σε απόσυρση του θέματος που αυτό από μόνο του και όχι μόνο καταστρατηγεί του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, θυμίζοντας άλλες εποχές.

Από όσα εκθέσαμε παραπάνω είναι προφανές ότι σαν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς έχετε καταστρατηγήσει τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και έχετε παρατυπήσει σε πολλές περιπτώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι αφού δεν μπορείτε να εφαρμόσετε την νομιμότητα για λόγους που εσείς γνωρίζετε ,είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας η οποία ως αρμόδιος θεσμικός φορέας της πολιτείας θα κρίνει την νομιμότητα σε ότι αφορά το θέμα που σας εκθέσαμε .

petrop

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια