«Ζεστό χρήμα» 2 δισ. ευρώ για ενίσχυση της ρευστότητας

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΤΕΑΝ

Αρχική » Ελλάδα » «Ζεστό χρήμα» 2 δισ. ευρώ για ενίσχυση της ρευστότητας

Νέα, πρωτόγνωρα, για τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς χρηματοδοτικά εργαλεία έρχονται μέσα στον Δεκέμβριο με σκοπό να αποκαταστήσουν ως ένα βαθμό το κενό χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Θα είναι υπό τη σκέπη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και ήδη τόσο ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης όσο και ο πρόεδρος του Ταμείου Κώστας Γαλιάτσος δρομολογούν τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου οι νέες μορφές χρηματοδότησης να είναι έτοιμες ώστε σταδιακά τους επόμενους μήνες να παρέχουν σε συνεργασία με τις τράπεζες την αναγκαία ρευστότητα.

Το συνολικό ύψος της εκτιμάται σε περισσότερα 2 δισ. ευρώ και θα διοχετευτεί από μία σειρά Ταμείων, τα οποία θα ανήκουν στο ΕΤΕΑΝ. Μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν οι μικροπιστώσεις ? δάνεια χαμηλού ύψους έως 25.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης επιχειρήσεων αλλά και οι συμμετοχή σε μετοχικά κεφάλαια νέων εταιρειών.

«Ζεστό χρήμα» 2 δισ. ευρώ για ενίσχυση της ρευστότητας

Έτσι, λοιπόν το πρώτο μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ» το οποίο χρηματοδοτείται με 400 εκατ. ευρώ από κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ και με τη συμμετοχή των τραπεζών αναμένεται να παράσχει δάνεια και εγγυήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για την επίτευξη των στόχων του. Ουσιαστικά μαζί με τις τράπεζες θα χρηματοδοτούν προϊόντα για επενδυτικά δάνεια, για κεφάλαια κίνησης καθώς και για την παροχή εγγυήσεων.

Αποδέκτες
Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα είναι, υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, όλων των τύπων των εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ.) Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις, επενδύσεις και επενδυτικά σχήματα που σχετίζονται (κατά προτεραιότητα) με τους εννέα στρατηγικούς τομείς του Προγράμματος, αφορούν σε οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες, ενώ θα αποκλείονται οι προβληματικές επιχειρήσεις.

Οι εννέα τομείς είναι:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Τουρισμός

Το δεύτερο εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή χρηματοδότησης είναι το «υπό-ταμείο Μικροπιστώσεων», το οποίο θα υπάγεται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ?. Ο προϋπολογισμός του είναι 50 εκατ. ευρώ.

Με αυτά τα χρήματα σκοπός είναι να δανειοδοτηθούν από τις τράπεζες πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και έχουν ανάγκη από χαμηλά κεφάλαια. Το ανώτατο ποσό που θα χορηγείται θα είναι τα 25.000 ευρώ, ενώ το μέσο ύψος της μικροπίστωσης ανέρχεται στα 7.000 με 8.000 ευρώ. Ο θεσμός των μικροπιστώσεων λειτουργεί σχεδόν σε όλα τα κράτη ? μέλη της Ε.Ε. και η μοναδική χώρα που δεν τον έχει εφαρμόσει είναι η Ελλάδα.

Το τρίτο εργαλείο που ετοιμάζεται και θα ανακοινωθεί σύντομα είναι, το ξεχωριστό Ταμείο Χαρτοφυλακίου- γνωστό και ως Fund of Funds. Για το σκοπό αυτό είναι σχεδόν έτοιμη η συνεργασία του ΕΤΕΑΝ με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο θα συνεισφέρει κεφάλαια. Για την ακρίβεια θα συσταθεί ξεχωριστό Ταμείο Χαρτοφυλακίου με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ. Τα κονδύλια αυτά θα χρησιμοποιηθούν ώστε τα δύο ταμεία να μπαίνουν μέτοχοι τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Το τέταρτο μέσο για την παροχή ρευστότητας προς τις τράπεζες, που θα αποσκοπεί και στην πολυπόθητη ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας ώστε να δώσουν δάνεια σε επιχειρήσεις, είναι η χορήγηση εγγυήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ΕΤΕΑΝ δυνητικά μπορεί να παρέχει εγγυήσεις άνω του 1 δισ. ευρώ. Σύντομα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, θα ανακοινωθούν συνεργασίες του Ταμείου με τις τράπεζες για συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία θα έχουν σαν σκοπό τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με εγγυήσεις του ΕΤΕΑΝ.

«Εξοικονομώ»
Στην τελική ευθεία μπαίνει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ» που προβλέπει την παροχή επιδοτήσεων αλλά και τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

Πρόκειται για το πέμπτο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο λειτουργεί χάρη στη συνεργασία του ΕΤΕΑΝ, του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Επανεκκίνηση», και των τραπεζών. Για την ακρίβεια, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσιοποίησε την πρόσκληση που απευθύνεται προς το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων ύψους 68 εκατ. ευρώ, που του αντιστοιχούν για τη σύσταση του «Ταμείου Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ».

Το συνολικό ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ. Τα 248 εκατ. ευρώ είναι από το ΕΣΠΑ και προορίζονται για τις επιχορηγήσεις, τα 68 εκατ. ευρώ θα μπουν από το Ταμείο Εξοικονομώ του ΕΤΕΑΝ και τα 184 εκατ. ευρώ θα τα διαθέσουν οι τράπεζες.

Στην παρούσα φάση συντάσσεται ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή των δικαιούχων, ενώ μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και η τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ.

Ρόλο «κλειδί» για την υλοποίηση του προγράμματος έχει το ΕΤΕΑΝ. Προχωρά η ανάπτυξη web based εφαρμογής προκειμένου οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ» στοχεύει στην στήριξη των νοικοκυριών της χώρας στην προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις οικίες τους, συμβάλλοντας, έτσι, τόσο στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων της χώρας, αλλά και στη μείωση κόστους που βαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Δάνεια
Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς και πολυκατοικίες για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις. Το πρόγραμμα θα συνδυάζει επιχορήγηση και δάνεια προερχόμενα κατά ένα μέρος από ευρωπαϊκούς πόρους.

Οι κατηγορίες δικαιούχων ορίζονται με κριτήρια το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα. Αυτό σύμφωνα με πληροφορίες θα επιτρέπει και σε μεσαίες εισοδηματικά οικογένειες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης θα είναι κλιμακούμενο και θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Φυσικά θα υπάρχει μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης.

Έτσι οι ωφελούμενοι:

Θα μπορούν να υλοποιούν τις παρεμβάσεις τους με χαμηλότοκα δάνεια λόγω της επιδότησης επιτοκίου του δανείου τους και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα λαμβάνουν επιχορήγηση που θα καλύπτει ένα σημαντικό μέρος του κόστους της επένδυσής τους.

Οι Επιλέξιμες παρεμβάσεις θα αφορούν:

1. Κέλυφος κτιρίου

 • θερμομόνωση
 • συστήματα σκίασης
 • κουφώματα,
 • υαλοπίνακες,

2. Ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία

 • κεντρικό σύστημα θέρμανσης
 • ατομικά συστήματα θέρμανσης
 • αντλίες θερμότητας
 • συστήματα αυτοματισμών
 • Φ/Β συστήματα (για αυτοκατανάλωση)
 • ηλιοθερμικά συστήματα

Πηγή

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια