Ποια και πόσα χρέη διαγράφει ο Δήμος Καστοριάς και για ποιους λόγους

dimos-kastorias
Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Ποια και πόσα χρέη διαγράφει ο Δήμος Καστοριάς και για ποιους λόγους

Στη διαγραφή των χρεών προχωράει ο Δήμος Καστοριάς για τους εξής λόγους:

1. ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Διαγραφή ποσού 29,35€ από τον Χ.Κ. 171/2016 που αφορούν πρόστιμα παράνομης στάθμευσης έτους 2001 διότι ο υπόχρεος απεβίωσε το 2009.

2. PETRITI MINIR TOY MOXAMET: Διαγραφή ποσού 740,00€ από τον Χ.Κ. 166/2016 που αφορούν πρόστιμα ΚΟΚ 2010 διότι ο χρεώστης ήταν διερχόμενος και δεν βρέθηκαν στοιχεία.

3. ΜΑΡΙΝΟΥ & ΣΕΚΟΥΛΙΔΗΣ Ο.Ε: Διαγραφή ποσού 3,00€ από τον Χ.Κ. 91/2016 που αφορούν ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, διότι δεν βρέθηκαν στοιχεία για την εταιρεία.

4. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ: Διαγραφή ποσού 1,50€ από τον Χ.Κ. 75/2016, ποσού 1,50€ από τον Χ.Κ. 76/2016, ποσού 1,50€ από τον Χ.Κ. 85/2016, ποσού 1,50€ από τον Χ.Κ. 91/2016, ποσού 1,50€ από τον Χ.Κ. 92/2016, ποσού 1,50€ από τον Χ.Κ. 98/2016, ποσού 2,50€ από τον Χ.Κ. 106/2016 και ποσού 1,50€ από τον Χ.Κ.

107/2016, που αφορούν ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, διότι δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία για τον υπόχρεο.

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ: Διαγραφή ποσού 332,19€ από τον Χ.Κ. 140/2016 που αφορά πρόστιμο του 0,5% διότι το ποσό που αντιστοιχούσε πληρώθηκε με το αριθμ. Α 1471/2005 διπλότυπο είσπραξης Δήμου Καστοριάς.

6. ΡΟΜΠΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ: Διαγραφή ποσού 1,21€ από τον Χ.Κ. 77/2016, ποσού 2,25€ από τον Χ.Κ. 78/2016, ποσού 1,21€ από τον Χ.Κ. 82/2016, ποσού 1,73€ από τον Χ.Κ. 83/2016, ποσού 1,21€ από τον Χ.Κ. 84/2016, ποσού 2,25€ από τον Χ.Κ. 86/2016, ποσού 1,21€ από τον Χ.Κ. 90/2016, ποσού 2,25€ από τον Χ.Κ. 93/2016, ποσού 2,25€ από τον Χ.Κ. 99/2016 και ποσού 2,25€ από τον Χ.Κ. 102/2016, που αφορούν ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, διότι δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία για την ανωτέρω.

7. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Διαγραφή ποσού 18,00€ από τον Χ.Κ. 78/2016, ποσού 14,03€ από τον Χ.Κ. 83/2016, ποσού 18,00€ από τον Χ.Κ. 86/2016, ποσού 18,00€ από τον Χ.Κ. 93/2016, ποσού 18,00€ από τον Χ.Κ. 99/2016 και ποσού 18,00€ από τον Χ.Κ. 102/2016, που αφορούν ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, διότι δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία για τον υπόχρεο.

8. ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ: Διαγραφή ποσού 32,50€ από τον Χ.Κ. 146/2016 που αφορούν πρόστιμα παράνομης στάθμευσης έτους 2002 διότι δεν υπάρχουν στοιχεία πριν από το 2004 στο γραφείο συγκοινωνιών για να ταυτοποιήσουμε τα στοιχεία του υπόχρεου.

9. ΜΙΧΟΥ ΚΟΣΜΑΣ: Διαγραφή ποσού 2,00€ από τον Χ.Κ. 73/2016, ποσού 1,80€ από τον Χ.Κ. 77/2016, ποσού 3,08€ από τον Χ.Κ. 78/2016, ποσού 1,80€ από τον Χ.Κ. 82/2016, ποσού 2,37€ από τον Χ.Κ. 83/2016, ποσού 1,80€ από τον Χ.Κ. 84/2016, ποσού 3,08€ από τον Χ.Κ. 86/2016, ποσού 1,80€ από τον Χ.Κ. 90/2016, ποσού 3,08€ από τον Χ.Κ. 93/2016, ποσού 3,08€ από τον Χ.Κ. 99/2016 και ποσού 3,08€ από τον Χ.Κ. 102/2016, που αφορούν ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, διότι δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία για τον υπόχρεο.

10. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Διαγραφή ποσού 16,00€ από τον Χ.Κ. 73/2016 και ποσού 53,02€ από τον Χ.Κ. 102/2016, που αφορούν ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, διότι δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία για τον υπόχρεο.

11. ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Διαγραφή ποσού 29,00€ από τον Χ.Κ. 73/2016, ποσού 47,83€ από τον Χ.Κ. 74/2016, ποσού 29,40€ από τον Χ.Κ. 77/2016, ποσού 52,20€ από τον Χ.Κ. 78/2016, ποσού 29,40€ από τον Χ.Κ. 82/2016, ποσού 37,58€ από τον Χ.Κ. 83/2016, ποσού 29,40€ από τον Χ.Κ. 84/2016, ποσού 52,20€ από τον Χ.Κ. 86/2016, ποσού 29,40€ από τον Χ.Κ. 90/2016, ποσού 52,20€ από τον Χ.Κ. 93/2016, ποσού 52,20€ από τον Χ.Κ. 99/2016, ποσού 24,65€ από τον Χ.Κ. 101/2016 και ποσού 52,20€ από τον Χ.Κ. 102/2016, που αφορούν ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, διότι δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία για τον υπόχρεο.

12. ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ: Διαγραφή ποσού 10,00€ από τον Χ.Κ. 73/2016, ποσού 11,48€ από τον Χ.Κ. 77/2016, ποσού 16,82€ από τον Χ.Κ. 78/2016, ποσού 11,48€ από τον Χ.Κ. 82/2016, ποσού 23,36€ από τον Χ.Κ. 83/2016, ποσού 11,48€ από τον Χ.Κ. 84/2016, ποσού 16,82€ από τον Χ.Κ. 86/2016, ποσού 11,48€ από τον Χ.Κ. 90/2016, ποσού 16,82€ από τον Χ.Κ. 93/2016, ποσού 16,82€ από τον Χ.Κ. 99/2016 και ποσού 16,82€ από τον Χ.Κ. 102/2016, που αφορούν ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, διότι δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία για την υπόχρεο.

13. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ: Διαγραφή ποσού 38,00€ από τον Χ.Κ. 73/2016, ποσού 48,58€ από τον Χ.Κ. 78/2016, ποσού 48,58€ από τον Χ.Κ. 86/2016, ποσού 48,58€ από τον Χ.Κ. 93/2016, ποσού 48,58€ από τον Χ.Κ. 99/2016 και ποσού 48,58€ από τον Χ.Κ. 102/2016, που αφορούν ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, διότι δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία για την υπόχρεο.

14. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΝΤΟΛΥ: Διαγραφή ποσού 7,00€ από τον Χ.Κ. 73/2016, ποσού 6,72€ από τον Χ.Κ. 77/2016, ποσού 8,64€ από τον Χ.Κ. 78/2016, ποσού 6,72€ από τον Χ.Κ. 82/2016,

ποσού 8,78€ από τον Χ.Κ. 83/2016, ποσού 6,72€ από τον Χ.Κ. 84/2016, ποσού 8,64€ από τον Χ.Κ. 86/2016, ποσού 6,72€ από τον Χ.Κ. 90/2016, ποσού 8,64€ από τον Χ.Κ. 93/2016, ποσού 8,64€ από τον Χ.Κ. 99/2016, ποσού 4,11€ από τον Χ.Κ. 101/2016 και ποσού 8,64€ από τον Χ.Κ. 102/2016, που αφορούν ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, διότι δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία για την υπόχρεο.

15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Διαγραφή ποσού 31,32€ από τον Χ.Κ. 78/2016, ποσού 16,59€ από τον Χ.Κ. 82/2016, ποσού 31,32€ από τον Χ.Κ. 83/2016, ποσού 31,32€ από τον Χ.Κ. 86/2016, ποσού 16,59€ από τον Χ.Κ. 90/2016, ποσού 31,32€ από τον Χ.Κ. 93/2016, ποσού 31,32€ από τον Χ.Κ. 99/2016 και ποσού 31,32€ από τον Χ.Κ. 102/2016, που αφορούν ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, διότι δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία για τον υπόχρεο.

16. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Διαγραφή ποσού 58,69€ από τον Χ.Κ. 146/2016 που αφορούν πρόστιμα ΚΟΚ 2002 διότι δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον χρεώστη.

17. ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Διαγραφή ποσού 273,52€ από τον Χ.Κ. 134/2016 που αφορούν αναβεβαίωση τέλους διαμονής παρπιδημούντων διότι δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον χρεώστη.

18. ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διαγραφή ποσού 44,02€ από τον Χ.Κ. 171/2016 που αφορούν πρόστιμα ΚΟΚ 1998 διότι δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον χρεώστη, αφού και στο γραφείο συγκοινωνιών δεν υπάρχουν στοιχεία.

19. ΝΟΥΡΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ: Διαγραφή ποσού 10,76€ από τον Χ.Κ. 86/2016 και ποσού 10,76€ από τον Χ.Κ. 102/2016, που αφορούν ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, διότι δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία για την υπόχρεο.

20. ΚΟΚΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Διαγραφή ποσού 36,92€ από τον Χ.Κ. 86/2016 και ποσού 36,92€ από τον Χ.Κ. 102/2016, που αφορούν ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, διότι δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία για την υπόχρεο.

21. ΒΟΥΪΤΣΗ ΘΩΜΑΗ: Διαγραφή ποσού 47,30€ από τον Χ.Κ. 86/2016, ποσού 47,30€ από τον Χ.Κ. 99/2016 και ποσού 47,30€ από τον Χ.Κ. 102/2016, που αφορούν ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, διότι δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία για την υπόχρεο.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια