Κίνητρα για την ανάπτυξη της αγοράς εναλλακτικών καυσίμων

Αρχική » Ελλάδα » Κίνητρα για την ανάπτυξη της αγοράς εναλλακτικών καυσίμων

Οικονομικά και μη οικονομικά κίνητρα, φοροαπαλλαγές, νομοθετικές ρυθμίσεις, προβλέψεις για τη δημιουργία υποδομών και τον τρόπο λειτουργίας των πρατηρίων εναλλακτικών καυσίμων και δεσμεύσεις από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης να υλοποιήσει πολιτικές προκειμένου να εναρμονιστεί με την ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία σχετικά µε το περιβάλλον περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα εναλλακτικά καύσιμα το οποίο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην αγορά εναλλακτικών καυσίμων καθώς διευκολύνει τη διαδικασία αδειοδότησης και τη λειτουργία των πρατηρίων, ενθαρρύνει  τις επενδύσεις στον τομέα αυτό (ιδιωτικές και δημόσιες) και προωθεί πρωτοβουλίες χρήσης «πράσινων καυσίμων» στις δημόσιες συγκοινωνίες με σκοπό τη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται μη οικονομικά κίνητρα για τα μέσα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα, όπως η προνομιακή πρόσβασή τους σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, πολιτική στάθμευσης, ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας, στοιχεία που προβλέπεται ότι θα επιφέρουν αύξηση της ζήτησης για οχήματα νέων τεχνολογιών και μη συμβατικά καύσιμα. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα δώσει ώθηση σε όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους κλάδους όπως είναι οι αυτοκινητοβιομηχανίες, τα συνεργεία, τα πρατήρια, οι τεχνικοί και οι ειδικοί επιστήμονες ενώ η χώρα μας έχει τη δέσμευση  έως τον Νοέμβριο του 2019, να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες της σε σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες ρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε ο κ. Σπίρτζης, κάνοντας δεκτά σχετικά αιτήματα βουλευτών, αλλά και κοινωνικών φορέων, προβλέπουν μεταξύ άλλων:

-Αυτόματη αδειοδότηση των πρατηρίων μετά την παρέλευση των προθεσμιών.

-Παρακολούθηση από το Μητρώο Πρατηριούχων της ισχύος των πιστοποιητικών λειτουργίας τους.

-Μείωση από έξι στους πέντε μήνες, στην έκδοση προεδρικού διατάγματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.

Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

– Απλοποιείται η αδειοδότηση των πρατηρίων καυσίμων ως προς τον χρόνο και τη διαδικασία, ενώ καθορίζονται αυστηρές πειθαρχικές ποινές για όσους δεν ανταποκρίνονται στο έργο τους.

– Καθορίζονται τεχνικές προδιαγραφές για την λειτουργία πρατηρίων καυσίμων, ενώ προβλέπεται η καθιέρωση πιστοποιημένου μηχανικού ως τεχνικού ασφάλειας.

– Εξειδικεύονται οι όροι απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο δίκτυο, καθορίζονται πρόστιμα 1.000 ευρώ για τους οδηγούς που δεν συμμορφώνονται, καθώς και ποινικές κυρώσεις.

-Καθορίζεται το επαγγελματικό πλαίσιο των ειδικοτήτων των μηχανικών και εντάσσονται σε αυτό τέσσερις ειδικότητες: μηχανικοί περιβάλλοντος, μηχανικοί ορυκτών πόρων, μηχανικοί πολεοδομίας και χωροταξίας και μηχανικοί παραγωγοί και διοίκησης.

H επεξεργασία του νομοσχεδίου συνεχίζεται στην αρμόδια Επιτροπή επί των άρθρων, ενώ αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια μέχρι τέλος της εβδομάδας.

Θετική η αντίδραση της αγοράς

Θετικά υποδέχεται το νομοσχέδιο για τα εναλλακτικά καύσιμα η συντριπτική πλειονότητα των φορέων που δραστηριοποιούνται στις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις τους νωρίτερα σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Ο Γιώργος Αλεξόπουλος, γενικός διευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού των ΕΛΠΕ, ανέφερε ότι η εταιρεία υιοθετεί απόλυτα τους στόχους της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, και ως όμιλος είναι πρωτοπόρος στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εναλλακτικών υποδομών καυσίμων. Συγκεκριμένα, στη χώρα μας έχουν ήδη εγκατασταθεί σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, από τον Απρίλιο του 2011. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την ΔΕΠΑ, στο δίκτυο των πρατηρίων των ΕΛΠΕ, σημεία ανεφοδιασμού οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο. Τα πρώτα τέτοια σημεία λειτουργούν ήδη από το 2013 και σήμερα λειτουργούν 8 σημεία και σχεδιάζονται δεκάδες άλλα. Ο κ. Αλεξόπουλος ενημέρωσε επίσης την επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, ότι στον Όμιλο ήδη λειτουργεί πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας, όπως αυτό αναφέρεται στο σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο διαθέτει, εκτός από τα συμβατικά καύσιμα και όλα τα εναλλακτικά καύσιμα, δηλαδή υγραέριο, συμπιεσμένο φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, ενώ ήδη εξετάζεται και η διάθεση υδρογόνου. «Με μεγάλη μας χαρά θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στη χώρα μας και βεβαίως, θα είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να συνεισφέρουμε εποικοδομητικά και στα επόμενα βήματα της υλοποίησης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και την εκπόνηση των σχετικών αποφάσεων, που προβλέπεται να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού», ανέφερε ο γενικός διευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού των ΕΛΠΕ.

Εκ μέρους της ΔΕΠΑ ΑΕ, ο συντονιστής διευθυντής δραστηριοτήτων Στρατηγικής Ανάπτυξης, κ.Πολυχρονίου, ανέφερε ότι ως Όμιλος, η ΔΕΠΑ έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες. Έχουμε σημαντικές πρωτοβουλίες, και στο κομμάτι του CNG, αλλά και στο θέμα του LNG, για χρήσεις και στις οδικές μεταφορές και στη ναυτιλία. Για το λόγο αυτό, υπογράμμισε ότι το σημαντικότερο στοιχείο του νομοσχεδίου είναι η πρόβλεψη για το Εθνικό Σχέδιο Πολιτικής, με το οποίο, όπως τόνισε, θα πρέπει να θεσπιστούν πιο ενισχυμένα μέτρα διείσδυσης των εναλλακτικών καυσίμων, από αυτά που προβλέπονται στην Οδηγία και τα οποία είναι τα μίνιμουμ.

Ο κ. Νίκας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΣ του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, επισήμανε ότι η Οδηγία 2014/94 που ενσωματώνεται, είναι πολύ σημαντική για τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ, δεδομένης της ύπαρξης του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου του terminal της Ρεβιθούσας. Ενημέρωσε μάλιστα τους βουλευτές ότι ο ΔΕΣΦΑ εκπονεί ήδη μελέτες, ώστε να είναι σε θέση πριν το 2020 να διαθέτει την υποδομή για παροχή ναυτιλιακού καυσίμου υγροποιημένου φυσικού αερίου στους εμπόρους ενέργειας, που θα δραστηριοποιηθούν σ’ αυτόν τον τομέα. Παράλληλα, από το 2018 θα είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες πλήρωσης βυτιοφόρων, που θα μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο σε διάφορες περιοχές της χώρας που βρίσκονται μακριά από το εθνικό σύστημα φυσικού αερίου και προς τις οποίες η χαμηλή τους ζήτηση δεν δικαιολογεί την επέκτασή του, το λεγόμενο track loading. Οι δύο αυτές δραστηριότητες θα γίνουν σε καθεστώς ανοιχτής πρόσβασης τρίτων, που θα επιτρέψει τον ανταγωνισμό των εμπορικών εταιρειών χωρίς αποκλεισμούς, προς όφελος των καταναλωτών.

Στη σημασία του νομοσχεδίου για την διείσδυση των εναλλακτικών καυσίμων αναφέρθηκε ο κ.Αγερίδης, διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΚΑΠΕ. «Το νομοσχέδιο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ηλεκτροκίνηση, το υδρογόνο και τα βιοκαύσιμα, με τα οποία ασχολείται το ΚΑΠΕ. Τα βιοκαύσιμα ήδη υπάρχουν στην ελληνική πραγματικότητα, απλώς δεν είναι ελεύθερη η διάθεσή τους στα πρατήρια, διότι δεν υπάρχουν και τεχνολογίες στα αυτοκίνητα, αλλά αναμειγνύονται στα διυλιστήρια για να τηρεί ή Ελλάδα τον εθνικό στόχο. Το υδρογόνο είναι πολύ καινούργια τεχνολογία και ακόμη υπάρχουν θέματα, τόσο παραγωγής καθαρού υδρογόνου όσο και δικτύου διάθεσης. Η ηλεκτροκίνηση έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και είναι πολύ πιο ώριμη τεχνολογία. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα, ενώ τα μειονεκτήματα είναι λίγα και μειώνονται ραγδαία με την πάροδο κάθε εξαμήνου, για αυτόν τον λόγο ο νόμος αυτός θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της αγοράς», ανέφερε ο κ. Αγερίδης.

«Στην οδική μεταφορά το καύσιμο αποτελεί το 30-35% του συνολικού κόστους του δρομολογίου, είναι βέβαιο ότι οι μεταφορείς χαιρετίζουν κάθε πρωτοβουλία του κράτους να προωθήσει τα εναλλακτικά καύσιμα», είπε ο Άγγελος Φάλαρης, πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων-Δημόσιας Χρήσης Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων και Ασφάλτου. Πρόσθεσε όμως, ότι οι μεταφορείς είναι επιφυλακτικοί και πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη για την τιμή των εναλλακτικών καυσίμων στο μέλλον, ώστε να μην αιφνιδιαστούν και βγούνε εκτός πλάνου. Επισήμανε ακόμη, ότι οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών, «αρνούνται πεισματικά να εκδώσουν απόφαση για μετατροπή πετρελαιοκινητήρων σε υγραέριο κίνηση που τους αφορά άμεσα», ενώ ανάλογες αγκυλώσεις υπάρχουν και για το φυσικό αέριο, που ακόμα υστερεί η αγορά στην ύπαρξη πρατηρίων εφοδιασμού. Αν και η σχετική απόφαση έχει εκδοθεί από το 2014, εν τούτοις λίγες επενδύσεις έχουν γίνει γιατί η αγορά εξακολουθεί να είναι πολύ μικρή, ανέφερε ο κ. Φάλαρης. «Συμφωνούμε για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, αλλά χωρίς την παροχή κινήτρων, κύριε υπουργέ, για αγορά νέων ή διασκευή παλαιών χωρίς πάταξη της γραφειοκρατίας που υπάρχει στο υπουργείο, το νομοσχέδιο αυτό θα μείνει στα χαρτιά», είπε επίσης ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Βυτιοφόρων.

«Σε βασικά σημεία το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε ο κ. Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος και συμπεριέλαβε στα θετικά την παραμονή των πρατηρίων κάτω από κτίρια, τους μεικτούς διανομείς LPG καυσίμων και τη μείωση των εσωτερικών αποστάσεων για την τοποθέτηση LPG. Είπε ακόμη ότι το νομοσχέδιο διορθώνει θέματα μεταβίβασης αδειών. «Η Ομοσπονδία μας είναι θετική στην παροχή από τον πρατηριούχο κάθε είδους ενέργειας πέραν των καυσίμων που σήμερα διαθέτουμε. Η οικονομική κρίση μάς έχει χτυπήσει αλύπητα. Έχουμε κλείσει 2.500 πρατήρια πανελλαδικά και θεωρούμε ότι από τον Ιανουάριο που θα βγουν οι αυξήσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης και στο υγραέριο κίνησης, η μείωση των πωλήσεων θα ενταθεί ακόμη περισσότερο», είπε ο κ. Κιούσης.

 

Πένη Χαλάτση

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια