Ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής 2007-2013: τι προσέφερε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Αρχική » Ελλάδα » Ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής 2007-2013: τι προσέφερε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα πορίσματα της ανεξάρτητης αξιολόγησης των επενδύσεων της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013, με ειδικές εκθέσεις για κάθε κράτος μέλος.

Δημιουργήθηκαν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο της συνολικής πανευρωπαϊκής δημιουργίας θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Κάθε ευρώ που επενδύθηκε στην πολιτική συνοχής θα δημιουργήσει πρόσθετο ΑΕΠ περίπου 2,74 ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται ότι η κατ’ εκτίμηση απόδοση των επενδύσεων θα ανέλθει σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ πρόσθετου ΑΕΠ έως το 2023. Αυτά είναι τα κύρια αποτελέσματατης αξιολόγησης για την περίοδο 2007-2013.

Αποτέλεσμα εικόνας για Κορίνα Κρέτσου

Η αρμόδια Eπίτροπος για την περιφερειακή πολιτική, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους – η πολιτική συνοχής παράγει αποτελέσματα. Πιστεύω ότι η πολιτική αυτή είναι αναγκαία και πρέπει να παραμείνει ισχυρή και μετά το 2020. Η αξιολόγηση συμβάλει στον προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της πολιτικής κατά την περίοδο 2014-2020 αλλά και μετέπειτα.»

Η πολιτική ήταν επωφελής για την οικονομία όλων των κρατών μελών της ΕΕ και παρείχε στήριξη σε οικονομικά δύσκολους καιρούς. Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε σχεδόν 400.000 Μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις, έτσι ώστε η πολιτική συνοχής να αποτελεί πυλώνα του θεματολογίου της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

  • Ελλάδα
    Όσον αφορά την Ελλάδα, συνολικά, για την εν λόγω περίοδο, η στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής ανήλθε σε 15,8 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 19% της συνολικής κρατικής δαπάνης, ή 202 ευρώ ανά κεφαλή. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ αυξήθηκε αισθητά από 75% σε 99,8% κατά την περίοδο αυτή και, κατά συνέπεια, μειώθηκε η εθνική συνεισφορά στα προγράμματα χρηματοδότησης. Αυτό επέτρεψε την ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων, παρά τα ληφθέντα μέτρα λιτότητας, αλλά οδήγησε αναπόφευκτα σε σημαντική μείωση του συνόλου των κονδυλίων που διατίθενται για την περιφερειακή ανάπτυξη.
  • Στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις κυρίως στους τομείς της υποστήριξης επιχειρήσεων, υποδομές μεταφορών, στην έρευνα και Καινοτομία και στο περιβάλλον.

Γενικές πληροφορίες

Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, για την περίοδο 2007-2013, επενδύθηκαν 346,5 δισ. ευρώ. Η παρούσα αξιολόγηση εξυπηρετεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτίωση της πολιτικής συνοχής τόσο στην τρέχουσα όσο και στις μελλοντικές περιόδους προγραμματισμού.

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση διαιρέθηκε σε 14 θεματικές «δέσμες εργασιών». Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης απάντησαν σε σχετικά ερωτηματολόγια περισσότεροι από 3.000 δικαιούχοι και 1.000 υπάλληλοι διαχειριστικών αρχών, 530 ενδιαφερόμενοι φορείς συμμετείχαν σε 10 σεμινάρια, 80 οργανώσεις συμμετείχαν σε μια διαδικτυακή διαβούλευση και κάθε δέσμη εργασιών εξετάστηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Περισσότερες πληροφορίες

InfoRegio: Αξιολογήσεις της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013

Συγκεφαλαιωτική έκθεση Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής 2007-2013

9 τρόποι θετικής συμβολής της πολιτική συνοχής για την Ευρώπη – Κύρια αποτελέσματα 2007-2013

Το ενημερωτικό δελτίο  για την Ελλάδα είναι διαθέσιμο εδώ

To Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια