Στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού και επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4

Αρχική » Ελλάδα » Στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού και επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4

Οι αλλαγές στα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2016-2017

Αλλαγή 1η: Νέα δομή στα ΕΠΑΛ
–στηνΑ΄ ΤΑΞΗοι μαθητές/-τριες ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικοτήτων. Θα υπάρχουν 4 διαφορετικοί τρόποι προκειμένου να δοθεί στους/στις μαθητές/-τριες η δυνατότητανα διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους(ΣΕΠ, Τεχνολογία, Τεχνολογικά Μαθήματα επιλογής και Ζώνη Σχολικών Δραστηριοτήτων).
– στηΒ΄ ΤΑΞΗοι μαθητές/-τριες μπορούν ναεπιλέξουν έναν από τους 9 τομείς επαγγελματικών σπουδώνόπου θα διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας (12 ώρες) και τεχνολογικά μαθήματα (23 ώρες, θεωρητικά και εργαστηριακά).
–στη Γ΄ ΤΑΞΗοι μαθητές/-τριες θα επιλέγουνμια από τις 36 ειδικότητεςπου προσφέρονται στο πλαίσιο του τομέα σπουδών της επιλογής τους και θα διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας (12 ώρες) και της ειδικότητας που έχουν επιλέξει (23 ώρες, θεωρητικά και εργαστηριακά).
Με τη νέα δομή του ΕΠΑΛ:
αποφεύγεται η πρόωρη ειδίκευσητων μαθητών/-τριών, εξασφαλίζεται ηπαροχή στέρεων γενικών γνώσεων, δίνονται οι αναγκαίεςτεχνολογικές – επαγγελματικές γνώσειςπου αποτελούν τηβάσηπάνω στην οποία θα «χτιστεί» η ειδικότητα, δημιουργείται έναενιαίο μοντέλο επαγγελματικού σχολείουχωρίς διακρίσεις, παρέχονται περισσότερες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές διέξοδοιστους αποφοίτους, επιτυγχάνεταιμε ασφάλεια η επαφή των αποφοίτων στην αγορά εργασίαςκαι τέλος διευρύνονταιοι δυνατότητεςσυνέχισης των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Ως αποτέλεσμα αυτής της νέας δομής υπάρχει και η δυνατότητα να επανέλθει ο απόφοιτος για σπουδές στο ΕΠΑΛ, στη Γ΄ τάξη σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα,για απόκτηση και δεύτερης ειδικότητας.
Επίσης να σημειώσουμε πωςστη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ μπορούν να εγγράφονται απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείωνοι οποίοι μπορούν,αφού παρακολουθήσουν ΜΟΝΟ τα τεχνολογικά μαθήματα, να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας και να συμμετάσχουν στις ειδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ χορηγείταιαπολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού και επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας  επιπέδου 4.
Το σχολικό έτος 2016-17 η Α΄ και η Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ θα ακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών, ενώ στη Γ΄ τάξη θα συνεχιστεί το ισχύον.
Αλλαγή 2η: Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας
Με το νέο θεσμό του προαιρετικού μεταλυκειακού έτους, ο απόφοιτος των ΕΠΑΛ, ενήλικας πλέον, έχει τηδυνατότητα μιας ασφαλούς πρακτικής άσκησης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου(με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού, κανονική ασφάλιση και άδειες) και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο.
Οι απόφοιτοι αυτού του έτους θα μπορούν μετά από εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουνπτυχίο επιπέδου 5καιάδεια άσκησης επαγγέλματος. Να σημειώσουμε πως σήμερα, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, ιδιαίτερα στις ειδικότητες που η πρακτική άσκηση είναι προαπαιτούμενο για να αποδοθεί η άδεια άσκησης κάποιου επαγγέλματος, ψάχνουν μόνοι τους εργοδότη για να προσφέρουν δωρεάν την εργασία τους προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Αυτό πλέον θα γίνεται οργανωμένα, με την επίβλεψη του σχολείου στους εργασιακούς χώρους όπου θα πραγματοποιείται η μαθητεία και θα ολοκληρώνεται με την επίσημη απόδοση τίτλου.
Αλλαγή 3η: πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Διευρύνεται η δυνατότητα της πρόσβασης στα ΤΕΙμέσω των ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ, αφού θα διαγωνίζονται για ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων στα ΤΕΙ,ανάλογο του ποσοστού των υποψηφίων που αποφοίτησαν από τα ΕΠΑΛσε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων για τα ΤΕΙ, αποφοίτων ΓΕΛ – ΕΠΑΛ.
Δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε όλους τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ,να εισάγονται σε σχολές και τμήματα των Πανεπιστημίων,αντίστοιχα των τομέων που σπούδασαν στα ΕΠΑΛ, με τις ίδιες εξετάσεις και για ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων επιπλέον1%.
Αλλαγή 4η: τα ΕΠΑΛ, μοναδικός τύπος σχολείου της ΤΕΕ.
Με το ν. 4386/16 καταργήθηκαν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα οδηγούσαν σε πρόωρη κατάρτιση και μαθητεία ανηλίκων αμέσως μετά το γυμνάσιο. Έτσι το νέο Επαγγελματικό Λύκειο για πρώτη φορά αποτελείτο μοναδικό τύπο σχολείου επαγγελματικής εκπαίδευσης στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ. Όλες οι λειτουργούσες ειδικότητες παραμένουν στο ΕΠΑΛ. Θυμίζω: ΕΠΑΛ «Γιαννάκου» 19 ειδικότητες, ΕΠΑΛ «Αρβανιτόπουλου» 24 ειδικότητες, σημερινό ΕΠΑΛ 36 ειδικότητες. Αυτό είναι και μια χειροπιαστή απάντηση σε όσους επιχειρούν να μιλήσουν για κατάργηση ειδικοτήτων στο νέο ΕΠΑΛ.
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια