Ποιοι στον Δήμο Καστοριάς υποχρεούνται να υποβάλουν πόθεν έσχες

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Ποιοι στον Δήμο Καστοριάς υποχρεούνται να υποβάλουν πόθεν έσχες

Αναφορικά με την μεταβολή του τρόπου υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) σας ενημερώνουμε ότι από το έτος 2016 (χρήση 2015) και εφεξής η προβλεπόμενη, υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), σύμφωνα με το Ν. 4389/2016 καθώς και με την υπ’ αριθμ. ΑΥΤ.ΤΜ.ΣΤΡ.0000910 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Β’ 2579) απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων – Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών”, καθορίστηκε ότι θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο νέο πληροφοριακό σύστημα “ΠΟΘΕΝ” με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Ως εκ τούτου θα πρέπει οι κκ συνάδελφοι- υπόχρεοι να μην αποστέλλουν έντυπες δηλώσεις στη Γ’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Η Γ΄ Μονάδα της Αρχής δε θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει δηλώσεις. Πληροφορίες για την διαδικασία σταδιακά δημοσιοποιούνται από την ιστοσελίδα της Αρχής  :www.hellenic-fiu.gr

Περαιτέρω ως προς την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ισχύουν τα ακόλουθα : Με την διάταξη του άρθρου 66 παρ. 6 του ν. 4409/2016 (Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις- ΦΕΚ Α’ 136/28.7.2016) ορίζεται ότι

Κατ’ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του ν.3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του ν.4281/2014 η προθεσμία υποβολής αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016».

Για περαιτέρω διευκρινήσεις  μπορείτε να απευθυνθείτε στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ.Ανατολή Ιεροπούλου στο τηλ.2467351140.

Τα αρχεία  με τους υπόχρεους  για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων μπορούν να αναζητηθούν στο site του Δήμου  Καστοριάς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2016

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2016 (ΕΤΟΥΣ 2015) ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια