Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Περιφ. Μητρώο Φορέων εκμετάλλευσης και Μητρώο Εμπόρων Ξυλείας - OlaDeka

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Περιφ. Μητρώο Φορέων εκμετάλλευσης και Μητρώο Εμπόρων Ξυλείας

ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Σε συνέχεια της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015) με την οποία τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας ο Κανονισμός Ξυλείας ΚΑΝ Ε.Ε. 995/2010 στον οποίο υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης των Περιφερειακών Μητρώων Φορέων Εκμετάλλευσης και Περιφερειακών Μητρών Εμπόρων, σας πληροφορούμε ότι με την 144531/4225/3-8-2016 ΚΥΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ ΩΖΔΠ4653Π8-2ΦΙ), παρατείνεται έως τις 30-9-2016 η προθεσμία  για την υποβολή της αίτησης  από τους υπόχρεους εγγραφής στα ανωτέρω Μητρώα που τηρούνται στις οριζόμενες αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού Ξυλείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας όπου έχουν την έδρα τους,  υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση:

  1. στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ως αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας για τους νομούς Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας,
  2. στη Δ/νση Δασών Ιωαννίνων ως αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας για το νομό Ιωαννίνων και
  3. στη Δ/νση Δασών Κοζάνης ως αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας για το νομό Κοζάνης.

Υπενθυμίζουμε ότι, υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά της Ε.Ε. (Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων, δασαρχεία, δασικοί συνεταιρισμοί, ιδιώτες δασοκτήμονες, ή ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών όπως ΟΤΑ, Μονές κλπ). Διευκρινίζεται ότι, οι εμπορικές, εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και συνεπώς διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. ανήκουν στην κατηγορία των Φορέων Εκμετάλλευσης και θα πρέπει να καταχωρούνται στο εν λόγω μητρώο. Αντίστοιχα, στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων υπόχρεοι εγγραφής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο των εμπορικών τους δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις κατά τόπους δασικές αρχές (Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, Δ/νση Δασών Ιωαννίνων, Δ/νση Δασών Κοζάνης) από τις οποίες μπορούν να προμηθευτούν το σχετικό έντυπο αίτησης, ή να επισκεφτούν τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (www.ypeka.gr ΔΑΣΗ/ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT) καθώς και το δικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr (KANONIΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ).

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 

Κοινοποίηση
recurring
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria