Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του προσχεδίου για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Καστοριάς

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του προσχεδίου για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Καστοριάς

Σήμερα, Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016 ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του προσχεδίου του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς.

Ο Δήμος Καστοριάς ανταποκρινόμενος στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1457/19-4-2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020, με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων, ετοίμασε και είναι σε ετοιμότητα για την υποβολή του προσχεδίου του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ).

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το ΕΣΣΒΑΑ του Δήμου Καστοριάς επιδιώκεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της αστικής περιοχής που συγκεντρώνει χαρακτηριστικά αστικής περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής υποβάθμισης.

Οι παρεμβάσεις του σχεδίου στόχο έχουν την άρση των όρων της αστικής και κοινωνικής υποβάθμισης και στην ενεργοποίηση του τοπικού δυναμικού, για την δημιουργία, πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων που θα εγγυώνται μακροπρόθεσμα την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Επίσης, η εταιρική συνεργασία θα επιδιώξει μέσω του ΕΣΣΒΑΑ την ανασυγκρότηση της περιοχής αυτής με δράσεις που θα συμβάλλουν στην πολεοδομική οργάνωση της, στην δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, στην τόνωση της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και την βελτίωση των όρων της τοπικής αγοράς εργασίας, στην κοινωνική αναζωογόνηση και στην απάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, στην περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση.

Στιγμιότυπα από την τελική δημόσια συνάντηση και ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια