Πόρισμα Τράπεζα της Ελλάδος: Κατά παράβαση δάνεια της Eurobank σε ΜΜΕ - OlaDeka

Πόρισμα Τράπεζα της Ελλάδος: Κατά παράβαση δάνεια της Eurobank σε ΜΜΕ

Δάνεια χωρίς έγκριση της γνωμοδοτικής επιτροπής χορηγούσαν στα ΜΜΕ τράπεζες όπως η Eurobank, με αποτέλεσμα ακόμη και η Τράπεζα της Ελλάδας να καταλογίσει παραβάσεις. Αυτό αποκαλύφθηκε χθες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων και των ΜΜΕ. Η Eurobank σε έγγραφό της το 2013 αποκάλυψε ότι ο κλάδος των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει ύψος δανειοδότησης 1,4 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες και όχι 900 εκατ., όπως λεγόταν έως τώρα.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας επέμεινε ότι η τράπεζά του ακολούθησε “συντηρητική πολιτική” δανειοδότησης και των μέσων ενημέρωσης και των κομμάτων και ότι μπορεί να δίνει δάνεια χωρίς εγγυήσεις.

Όμως ο Φ. Καραβίας παραδέχτηκε ότι

-το 2009 δόθηκε δάνειο 5 εκατ. ευρώ στον ΔΟΛ παρά το γεγονός ότι η γνωμοδότηση προς την αρμόδια επιτροπή της τράπεζας ήταν αρνητική

-το MEGA (ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ) δεν εξυπηρετεί δάνειο ύψους 13 εκατ. ευρώ και γι’ αυτό δεν του χορηγήθηκε τραπεζική ενημερότητα. Επομένως ο φάκελος που κατέθεσε στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες είναι ελλιπής…

-έχει χορηγήσει δάνεια 85 εκατ. ευρώ σε κόμματα και ΜΜΕ

-οι ακάλυπτοι κίνδυνοι είναι στα 18,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 21%. Όμως για να βγει το χαμηλό νούμερο υπολογίσθηκαν οι… ταινιοθήκες των καναλιών!

Δάνεια με αρνητική εισήγηση
Σύμφωνα με το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος το 2013, έχουν γίνει παραβιάσεις των κανόνων της πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Εξεταστικής Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνοντας ότι μεταξύ άλλων δόθηκε δάνειο χωρίς γνώμη του τομέα πίστης της τράπεζας και ότι πέντε πιστούχοι έχουν λάβει δάνεια καθ’ υπέρβαση του κλάδου μέσων ενημέρωσης. Μάλιστα ο Σ. Φάμελλος αποκάλυψε ότι αυτά τα παραδεχόταν και σημείωμα της Eurobank που δεσμευόταν ότι πρέπει να ζητηθούν πρόσθετες εγγυήσεις για τον ΠΗΓΑΣΟ, τον ΤΗΛΕΤΥΠΟ, τον ΔΟΛ!

Στην Eurobank το όριο δανειοδότησης του κλάδου των ΜΜΕ ήταν 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση της ίδιας της τράπεζας το 2013. Το περίεργο είναι πως το 2013 τα δάνεια σε ΜΜΕ ήταν 55,6 εκατ. και σήμερα ο Φ. Καραβίας παραδέχθηκε ότι είναι 85 εκατ., δηλαδή 30 εκατ. πάνω τα τρία τελευταία χρόνια της εντονότατης κρίσης. “Αυτό είναι προφύλαξη της τράπεζας και του καταθέτη;”, ρώτησε ο Σ. Φάμελλος.

ΔΟΛ: Δάνειο 5 εκατ. με κάλυψη μόλις 2,5 εκατ.!

Το δάνειο του ΔΟΛ τον Ιούνιο του 2009 ήταν ενδεικτικό. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Κοζομπόλη αποκάλυψε ότι δόθηκε δάνειο κίνησης κεφαλαίου 5 εκατ. έναντι επιταγών πελατείας. Όμως οι επιταγές ήταν για 2.500.000 ευρώ και τα υπόλοιπα 2.500.000 ήταν ακάλυπτα! Και μάλιστα στην εισήγηση της Υπηρεσίας της Eurobank καταγράφηκαν τα αρνητικά στοιχεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης του ΔΟΛ και η Υπηρεσία τόνισε ότι “το παρόν αίτημα δεν δύναται να αντιμετωπιστεί ως προτείνεται”. Ωστόσο το δάνειο δόθηκε. “Η επιτροπή, η οποία έχει την τελική ευθύνη, μπορεί να λάβει υπόψη της τις εισηγήσεις, θετικές ή αρνητικές και να διαμορφώσει αντίστοιχα την άποψή της, η οποία πρέπει να είναι ομόφωνη”, απάντησε ο Φ. Καραβίας.

“Υψηλού κινδύνου” δανειοδότηση

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Συρμαλένιος αποκάλυψε ότι σύμφωνα με το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο εξάμηνο του 2012 η Eurobank ενέκρινε δάνεια σε ΜΜΕ συνολικού ύψους 10,8 εκατ. Μεταξύ άλλων

-Καθημερινή: 3 εκατ.

-Alpha: 3 εκατ. τα οποία αποπλήρωσε.

-RealMedia: 970.000 με ευνοϊκό επιτόκιο 4,5% μέχρι 5,75%.

-Πρώτο Θέμα: 950.000 με ευνοϊκό επιτόκιο.4,5% μέχρι 5,75%.

-Έθνος: 900.000

“Δόθηκαν δάνεια σε εταιρείες με αρνητική καθαρή θέση” οι οποίες “είχαν ταξινομηθεί ως ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου, δεδομένου ότι είχαν χρόνιες ζημιές, προβλήματα ρευστότητας, υψηλή δανειακή επιβάρυνση και πτώση του κύκλου εργασιών”, υπογράμμισε ο Ν. Συρμαλένιος.

Πρώτο Θέμα: Διαφωνούσε ο τομέας πίστης

Το Πρώτο θέμα το 2012 πήρε 1 εκατ. και μετά από τέσσερα χρόνια έχει πληρώσει 200.000 ευρώ. Το δανειακό υπόλοιπο είναι 800.000, υπάρχουν προσωπικές εγγυήσεις, επιταγές τρίτων προς την εφημερίδα και εξυπηρετείται ως προς τους τόκους.

Το δάνειο του Πρώτου Θέματος, σημείωσε ο Ν. Συρμαλένιος, χορηγήθηκε χωρίς τη γνωμοδότηση από τον τομέα πίστης, αλλά μόνο με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Πιστοδοτήσεων και ταυτόχρονα με ανεπαρκείς εξασφαλίσεις, αφού πέραν των προσωπικών εγγυήσεων που στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν, απαιτούνται ισχυρά καλύμματα (εμπράγματα δικαιώματα, ενεχυρίαση επιταγών και τιμολογίων, εκχώρηση γεγενημένων απαιτήσεων).

Έθνος: Πήρε 1 εκατ. με καταθέσεις 0 ευρώ!

Στο Έθνος (ΠΗΓΑΣΟΣ) το δάνειο ήταν 4 εκατ. και σήμερα το υπόλοιπο είναι 3.150.000 ευρώ. Δόθηκε με τον ΠΗΓΑΣΟ να έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια, αλλά εγγυήθηκε ο όμιλος Μπόμπολα που έκανε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Εξυπηρετείται όσον αφορά τους τόκους και τον Δεκέμβριο πληρώθηκαν 100.000 από το κεφάλαιο. “Δεν έχει μητρική εταιρεία η ΠΗΓΑΣΟΣ. Είναι holding και έχει από κάτω άλλες εταιρείες”, του επεσήμανε ο Νεκτάριος Σαντορινιός, ο οποίος αποκάλυψε ότι το 2012 οι Εκδόσεις “Έθνος”, μέλος του ομίλου ΠΗΓΑΣΟΣ, έλαβαν πίστωση με όριο το 1.000.000 ευρώ με εξασφάλιση-ενεχυρίαση καταθέσεις, αλλά ο καταθετικός λογαριασμός και το 2012 και το 2015 είχε υπόλοιπο 0 ευρώ!

Το δάνειο του MEGA

Για το MEGA στις 18 Δεκεμβρίου 2012 δόθηκε κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 98.000.000 ευρώ. Η Eurobank συμμετείχε με 12,6 εκατ. ευρώ (ποσοστό 14,3%). Οι εξασφαλίσεις ήταν μόλις 16 εκατ., υπήρχε ενέχυρο επί του σήματος, εκχώρηση απαιτήσεων από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τον εξοπλισμό, και εκχώρηση δικαιωμάτων επί της ταινιοθήκης, η οποία αποτιμάται στα 117 εκατ.

ΑΝΤ1: Αξία ταινιοθήκης από τα 199 εκατ. στα 444 εκατ.!

Ο ΑΝΤ1, τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλιας, το Φεβρουάριο του 2005 έλαβε κοινοπρακτικό δάνειο 162.600.000 ευρώ (η Eurobank συμμετέιχε με 28.000.000) με διετή περίοδο χάριτος και η πρώτη δόση είναι στις 23 Σεπτεμβρίου 2016, ενώ το 2022 θα πρέπει να πληρώσει 80 εκατ.! “Με βάση τους συμβατικούς όρους, τις υποχρεώσεις της εταιρείας, οι οποίοι είναι με βάση το δάνειο αυτό, το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά”, είπε ο Φ. Καραβίας… Επισημαίνεται ότι αφαιρέθηκαν οι αρχικοί όροι για συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων σε ποσοστό 35% και για ενεχυρίαση απαιτήσεων σε ποσοστό 30%…

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος συμπλήρωσε ότι η αξία της ταινιοθήκης που μπήκε ως εγγύηση στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν 199.000.000 ευρώ και στις 30 Ιουνίου 2014 εκτοξεύθηκε 444.000.000 ευρώ!

Ακόμη στις 19-7-2013 εγκρίθηκε ενδιάμεση χρηματοδότηση 4.400.000 ευρώ προς τον ΑΝΤ1 χωρίς εξασφαλίσεις, ενώ ο τομέας πίστης διαφωνούσε.

Καθημερινή: Δάνειο με τις πλάτες του ομίλου

Η Καθημερινή πήρε το 2012 δάνειο 7,5 εκατ., το οποίο εξυπηρετείται. Ο Φ. Καραβίας παραδέχθηκε ότι το νομικό πρόσωπο που έλαβε το δάνειο είχε αρνητική καθαρή θέση, αλλά η μητρική εταιρεία που είχε δώσει την εγγύησή της είχε θετική καθαρή θέση. Επίσης υπάρχει προσημείωση σε ακίνητο.

Ο όμιλος Κοντομηνά έχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο 3.387.000 ευρώ. Όμως, εξήγησε ο Φ. Καραβίας το κανάλι Alpha “δεν έχει υπόλοιπο και κατά συνέπεια δεν έχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο”.

Για τα 975.000 ευρώ της Real υπάρχουν εκχωρήσεις των εισπράξεων από το πρακτορείο “Ευρώπη”, ενέχυρα που αφορούν επιταγές τρίτων, ενώ ένα δάνειο που αφορά τους τόκους εξυπηρετείται κανονικά και υπάρχει και μια μικρή αποπληρωμή κεφαλαίου.

Απαντώντας στην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αννέτα Καββαδία ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank παραδέχτηκε πως συνεχίζει να δίνει διαφημίσει σε ΜΜΕ που δεν εξυπηρετούν τα δάνεια τους προς αυτήν, χωρίς να συμψηφίζει την διαφήμιση με τα δάνεια, αλλά απλώς διακόπτοντας τις συμβάσεις τους.

Κοινοποίηση
loading...
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria