Οι εκτροφείς βοοειδών και αιγοπροβάτων οφείλουν να προσκομίζουν ζώα για εξέταση - Υπάρχει αποζημίωση - OlaDeka

Οι εκτροφείς βοοειδών και αιγοπροβάτων οφείλουν να προσκομίζουν ζώα για εξέταση – Υπάρχει αποζημίωση

Εφαρμογή προγραμμάτων Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών

Εφαρμογή προγραμμάτων Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών.

Οι εκτροφείς βοοειδών και αιγοπροβάτων οφείλουν να προσκομίζουν ζώα για εξέταση. Υπάρχει αποζημίωση

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς και σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ. γνωστοποιείται ότι  ο αριθμός των δειγμάτων που έχουν ληφθεί από νεκρά ζώα (βοοειδή, αίγες και πρόβατα) για το 2016 είναι πολύ χαμηλότερος από τους στόχους, με άμεσο κίνδυνο να υποβαθμιστεί το υγειονομικό καθεστώς της χώρας.

    Στην με αρ. 274/10968/18.02.2016 (ΦΕΚ Β΄376) Υ.Α. «Πρόγραμμα επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά», αναφέρεται ότι «τουλάχιστον ένα νεκρό πρόβατο ή αίγα άνω των 18 μηνών από κάθε εκμετάλλευση πρέπει να διερευνάται εργαστηριακά κάθε έτος» (αρ.3, παρ. 4Β, σημείο 2α). Στην αντίστοιχη Υ.Α. 273/10962/18.02.2016 (ΦΕΚ Β΄375) «Πρόγραμμα επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ)», ορίζεται ότι η επιτήρηση βοοειδών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, εφαρμόζεται σε ζώα τα οποία βρίσκονται νεκρά ή ετοιμοθάνατα και είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 48 μηνών (αρ. 4, παρ.1, υποπαρ.Α2, σημείο β).

    Οι εκτροφείς βοοειδών, αιγών ή προβάτων που προσκομίζουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρά ζώα ηλικίας:

άνω των 48 μηνών για τα βοοειδή και

άνω των 18 μηνών για τις αίγες και τα πρόβατα,

ανεξαρτήτως αιτιολογίας θανάτου και εφόσον δεν έχουν παρέλθει 48 ώρες από το θάνατο του ζώου, προκειμένου να εξεταστούν για ΣΕΒ και ΜΣΕ, δικαιούνται αποζημίωσης. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται σε:

εκατόν είκοσι  ευρώ (120,00€) για τα βοοειδή και

τριάντα ευρώ (30,00€) για αίγες ή πρόβατα,

σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.1677/65137/2016 (ΦΕΚ Β΄ 1639) «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2016» (αρ. 5, παρ. 3).

     Σε εφαρμογή των ανωτέρω, όλοι οι εκτροφείς βοοειδών και αιγοπροβάτων, οφείλουν να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας τουλάχιστον ένα νεκρό ζώο, με σκοπό τη λήψη δείγματος για τις σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες βοοειδών-μικρών μηρυκαστικών, για το οποίο θα αποζημιωθούν

Για περισσότερες πληροφορίες Διεύθυνσης Αγροτική Οικονομίας και Κτηνιατρικής,  τμήμα Κτηνιατρικής, κα. Σμαράγδα Δημοπούλου, τηλ2467076023.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 521 00▪ΚΑΣΤΟΡΙΑ ▪ ΤΗΛ. (24673) 50216, FAX24670 22513 ▪ e-mail: [email protected]

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria