Καστοριά: Σε δύο μήνες έρχονται το ηλιακό σκάφος και τα ηλεκτρικά ποδήλατα - OlaDeka

Καστοριά: Σε δύο μήνες έρχονται το ηλιακό σκάφος και τα ηλεκτρικά ποδήλατα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» – «GALET- Greece/Albania Energy Tourism»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013», η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, υλοποιεί το έργο  με τίτλο «GALET- Greece/Albania Energy Tourism». Μεταξύ των δράσεων του έργου περιλαμβάνεται:

Α)  προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος φόρτισης ποδηλάτων με χρήση Φωτοβολταϊκών που θα περιλαμβάνει 12 ηλεκτρικά ποδήλατα και 15 συμβατικά, προϋπολογισμού  60.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Β) προμήθεια ηλιακού σκάφους με σκοπό την διεξαγωγή περιηγητικών διαδρομών στη λίμνη της Καστοριάς, προϋπολογισμού 100.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Γ) ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Διοικητηρίου Περιφερειακής ενότητας Καστοριάς (αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα) προϋπολογισμού 99.205,88 €.

Οι ανωτέρω Διαγωνισμοί έχουν ολοκληρωθεί ενώ έχουν ήδη οριστεί Ανάδοχοι των έργων. Τους επόμενους 2 μήνες αναμένεται η εγκατάσταση του σκάφους, των ποδηλάτων και του σταθμού φόρτισης καθώς και η έναρξη των εργασιών αναβάθμισης στο κτίριο του Διοικητηρίου.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 με την ολοκλήρωση των έργων θα πραγματοποιηθεί στη Καστοριά ενημερωτική ημερίδα σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου GALET και θα συνδυαστεί με εκπαιδευτική επίσκεψη στα παραπάνω επιδεικτικά έργα που προάγουν τον περιβαλλοντικά φιλικό τουρισμό.

Σύντομη  περιγραφή του έργου  «Greece / Albania Energy Tourism G.A.L.E.T.»

Το έργο “ Greece / Albania Energy Tourism ” με το ακρωνύμιο GALET υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδας-Αλβανίας 2007-2013 και ανήκει στο θεματικό πεδίο 2: Προώθηση και βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ως μέρος του Μέτρου 2.1 : Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους για τους Έλληνες εταίρους ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τους Αλβανούς εταίρους είναι 85% και 15%.

Στόχοι του έργου GALET είναι:

– η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες,

– η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος,

– η ενίσχυση του ενεργειακού τουρισμού,

– η ευαισθητοποίηση της οικολογικής συνείδησης των πολιτών και τουριστών

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4.102.901,27 € εκ των οποίων τα 2.660.000,00 € αντιστοιχούν στην Ελληνική πλευρά και τα 1.442.901,27 € στην Αλβανική. Πιο συγκεκριμένα, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται στις 268.205,88 € και περιλαμβάνει την εγκατάσταση Ηλιακού σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων, την αγορά συμβατικών ποδηλάτων και ενός ηλιακού σκάφους και την Μερική ενεργειακή αναβάθμιση του Διοικητηρίου της ΠΕ Καστοριάς.

Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους κάτωθι εταίρους:

Περιφέρεια Ηπείρου (συντονιστής εταίρος)

Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας Αλβανίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ).

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria