Καστοριά – Διευκρινήσεις για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Καστοριά – Διευκρινήσεις για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού Τουρισμού, του Δήμου Καστοριάς, ενημερώνει τους ανασφάλιστους πολίτες όλου του Νομού Καστοριάς, ότι η έκδοση και η θεώρηση βιβλιαρίων ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών παύει να ισχύει.

Με την Α3(γ)/Γ.Π./οικ.25132/2016 (ΦΕΚ908/Β΄/4-4-16) ΚΥΑ καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι διαδικασίες ελεύθερης και ανεμπόδιστης πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας, για τους ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους πολίτες, Έλληνες και αλλοδαπούς, όπως αυτοί προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 /Α΄/21-2-2016).

Συγκεκριμένα η πρόσβαση στις παροχές των δημοσίων υπηρεσιών – δομών υγείας θα πραγματοποιείται με την χρήση και μόνο του ΑΜΚΑ που κατέχουν. Δεν απαιτείται η κατοχή ΑΜΚΑ για όσους από τους δικαιούχους των κατηγοριών της περ. γ του ανωτέρω νόμου δεν δύναται να εκδώσουν ή να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά το νόμο δικαιολογητικά για την απόδοση ΑΜΚΑ.

Η φαρμακευτική περίθαλψη των δικαιούχων παρέχεται κατόπιν ιατρικής συνταγήςαπό τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με το ΕΟΠΥΥ.

Η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 6 της Α3(γ)/Γ.Π./οικ.25132/2016 (ΦΕΚ908/Τ.Β΄/4-4-16) ΚΥΑ, θα χορηγείται κατόπιν υποβολής αίτησης στην αρμόδια Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου από την15-07-2016.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Πρόνοια του Δήμου Καστοριάς που εδρεύει στο ισόγειο του κτιρίου της ΠΕ Καστοριάς, γραφείο 2 & 3 και στα τηλέφωνα 2467350264-208-209.

Ν. 4368-2016

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια