Επισκευή του αντλιοστασίου ύδρευσης Μπέης Μπουνάρ και αντικατάσταση του αγωγού

Φωτογραφίες

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Επισκευή του αντλιοστασίου ύδρευσης Μπέης Μπουνάρ και αντικατάσταση του αγωγού

Το έργο «Επισκευή, βελτίωση του αντλιοστασίου ύδρευσης Μπέης Μπουνάρ και αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού» της ΔΕΥΑΚ αφορά στη ριζικήεπισκευή και βελτίωση της λειτουργίας του δεύτερου βασικού αντλιοστασίου υδροδότησης της πόλης της Καστοριάς, στη θέση της πηγής Μπέης Μπουνάρ στον συνοικισμό Νταηλάκη.

Το υπάρχον κτίσμα θα καθαιρεθεί και θα κατασκευασθεί, στη βάση του παλαιού, νέο σύγχρονο λειτουργικό και άνετο κτίριο αντλιοστασίου με καινούργια δεξαμενή αναρρόφησης. Θα βελτιωθεί η μάστευση και οι διατάξεις διευθέτησης του νερού της πηγής Μπέης Μπουνάρ. Θα εγκατασταθούν δυο νέα ισοδύναμα αντλητικά συγκροτήματα (το ένα εφεδρικό) με πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεση. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως ανύψωσης, αερισμού, αποστράγγισης, αντιπληγματικής προστασίας, φύλαξης, πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, απολύμανσης του πόσιμου νερού, τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού. Θα καταργηθεί επίσης ο παλαιός και θα εγκατασταθεί νέος καταθλιπτικός αγωγός μήκους 1.500 m από σωλήνα D280 πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς. Για την ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου θα εγκατασταθεί υποσταθμός υποβιβασμού της τάσης του δικτύου της ΔΕΗ 20 KV/400V.

3

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και θα υλοποιηθεί σε μία εργολαβία κατ’ εφαρμογή του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων». Η υλοποίηση της πράξης στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης της πόλης της Καστοριάς.

Μια διαχρονική πηγή καθαρού πόσιμου νερού στις παρυφές της πόλης, με αξιόλογη παροχή και στις πιο ξηρές περιόδους, αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο για την ασφαλή υδροδότηση της πόλης.

20160627_112921 20160627_112936

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια