Δήμος Καστοριάς: 6 απευθείας αναθέσεις έργων στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής - OlaDeka

Δήμος Καστοριάς: 6 απευθείας αναθέσεις έργων στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8 Ιουλίου

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή  8  Ιουλίου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Αποδέσμευση πιστώσεων που έχουν διατεθεί με προηγούμενες αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 2. Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων
 3. Κατάρτιση σχεδίου (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς έτους 2016
 4. Επέκταση διορισμού δικηγόρου στην από 29-02-2016 έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 241/2015 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης ενώπιου του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
 5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 127/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση  δημοτικής έκτασης για τη δημιουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Αυγής»
 6. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Συντήρηση καλλιέργειας πηγής Τ. Κ. Μακροχωρίου (τροφοδοσία ποτίστρων ζώων)», Α.Μ. 51/2016, προϋπολογισμού 2.500,00 €
 7. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση στέγης κτιρίου Δημαρχείου Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 59/2016, προϋπολογισμού 11.000,00 €
 8. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση εισόδου για ΑΜΕΑ Τ.Κ. Σιδηροχωρίου», Α.Μ. 122/2015, προϋπολογισμού 7.000,00 €
 9. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Συντήρηση αγροτικών οδών Δημοτικών Ενοτήτων Καστοριάς – Βιτσίου – Κορεστείων », Α.Μ. 54/2016, προϋπολογισμού 7.000,00 €
 10. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Συντήρηση αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Αγίας Τριάδας », Α.Μ. 55/2016, προϋπολογισμού 7.000,00 €
 11. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Συντήρηση αγροτικών οδών Δημοτικών Ενοτήτων Μεσοποταμίας – Καστρακίου», », Α.Μ. 58/2016, προϋπολογισμού 7.000,00 €
 12. Τροποποίηση (1η ) προϋπολογισμού κληροδοτήματος οικ. έτους 2016 Ζήση Παπαλαζάρου
 13. Εξέταση πρότασης μεσιτικού γραφείου για εκμίσθωση ακινήτου (Α1) κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου επί της οδού Ηρακλείτου 4 Αθήνα
 14. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τ.Κ. Καλοχωρίου, Αγίας – Κυριακής, Πτεριάς και Κρανιώνας
 15. Προκαταρκτικές ενέργειες για την ερμηνεία της διαθήκης της Ασπασίας χήρας Ιωάννου Δήμητσα
 16. Προκαταρκτικές ενέργειες για την αλλαγή σκοπού της διαθήκης του Ευάγγελου Νταή ή Δαή.
 17. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 33121/02-10-2014 αίτησης του κ. Βλάχου Δαμιανού

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχος Καστοριάς

Στεργιόπουλος Ευάγγελος

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria