Ανάλυση ανά κλάδο/προϊόν του εισαγωγικού εμπορίου κρατών, που βοηθά στη χάραξη στρατηγικής των ελλήνων εξαγωγέων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / ΠΡΟΙΟΝ

Αρχική » Γούνα » Ανάλυση ανά κλάδο/προϊόν του εισαγωγικού εμπορίου κρατών, που βοηθά στη χάραξη στρατηγικής των ελλήνων εξαγωγέων

Aνάλυση ανά κλάδο/προϊόν του εισαγωγικού εμπορίου κρατών, που βοηθά στη χάραξη στρατηγικής των ελλήνων εξαγωγέων

Το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο των δράσεων στήριξης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων επεξεργάστηκε στοιχεία από διεθνείς βάσεις δεδομένων και παρουσιάζει ανάλυση της δομής του εισαγωγικού εμπορίου 15 χωρών ανά κλάδο. Στην πρώτη φάση ανάρτησης τέτοιων πινάκων με τα διαθέσιμα στοιχεία του 2014, ως κριτήριο για την επιλογή των χωρών, ελήφθησαν υπόψη οι δραστηριότητες που αναπτύσσει το ΥΠΕΞ εντός του 2016 (όπως π.χ. οι επιχειρηματικές αποστολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν σ’ αυτές τις χώρες, η οργάνωση των Μεικτών Διυπουργικών Επιτροπών κ.λπ.)

Το αρχείο αυτό θα εμπλουτίζεται διαρκώς με στοιχεία εισαγωγών και άλλων κρατών. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με βάση την τυποποιημένη ταξινόμηση του Διεθνούς εμπορίου (ΤΤΔΕ) – Standard International Trade Classification (SITC), προήλθε από τη βάση δεδομένων της Comtrade Database. πίνακας αποτελείται από δύο στήλες.

Στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται οι εισαγωγές από όλο τον κόσμο της κάθε χώρας, κατά φθίνοντα αριθμό αξίας. Οι εκατό (100) πρώτες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων, είναι χωρισμένες ανά 25 με διαφορετικά χρώματα και δείχνουν τη ζήτηση που υπάρχει στην εκάστοτε χώρα. Τα προϊόντα από τις εκατό (100) πρώτες κατηγορίες που δεν είναι χρωματισμένα, φανερώνουν την απουσία τους από τη δεύτερη στήλη των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων.

Στη δεύτερη στήλη, παρουσιάζονται οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την χώρα διαπίστευσης, εξίσου κατά φθίνοντα αριθμό αξίας. Σ’ αυτή την στήλη φαίνεται η θέση των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ποιές από τις εκατό (100) πρώτες κατηγορίες προϊόντων, που εισάγει η εκάστοτε χώρα από όλο τον κόσμο , εξάγει η Ελλάδα προς αυτήν.

Από την ανάλυση του εμπορίου κάθε χώρας ξεχωριστά, φαίνεται ποιές είναι οι κατηγορίες προϊόντων ή ποιά είναι τα προϊόντα εκείνα, τα οποία παρουσιάζουν έντονο εισαγωγικό ενδιαφέρον για τη χώρα εισαγωγής ή έντονο ενδιαφέρον για κάθε εξαγωγέα. Δεδομένης της υψηλής ζήτησης σε κάποια από τα προϊόντα στις χώρες εισαγωγής, θεωρείται εύλογο ότι η χάραξη μιας επιχειρηματικής στρατηγικής Ελλήνων εξαγωγέων υπέρ αυτών των προϊόντων (διαφόρων ποικιλιών και ποιοτήτων) έχει πολλές πιθανότητες  να προσδώσει θετικά αποτελέσματα υπέρ του εξαγωγέα.

Στόχος της ανάλυσης και παρουσίασης των στοιχείων αυτών είναι η ενημέρωση των Ελλήνων εξαγωγέων και η επιβοήθησή τους αναφορικά με τη χάραξη της εξαγωγικής τους πολιτικής ανά χώρα/ προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια